Sejm: 13. emerytura, nowy Prezes UODO i nielegalny wywóz leków

Podczas 79. posiedzenia Sejmu (3-4 kwietnia 2019 r.) posłowie zajmą się m.in. specjalną, trzynastą emeryturą, wybiorą nowego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i omówią projekt przepisów zwalczających nielegalny wywóz leków. Opozycja zgłosiła wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Przedstawiamy szczegóły projektów.

Trzynasta emerytura

Sejm ma się zająć projektem tzw. trzynastej emerytury zapowiadanej przez Prawo i Sprawiedliwość na konwencji 23 lutego 2019 r. Proponowane świadczenie w wysokości najniższej emerytury (1100 zł brutto, 888,25 zł netto) ma być wypłacone jednorazowo w tym i być może także przyszłym roku wszystkim emerytom i rencistom (ponad 9,8 mln świadczeniobiorców). Przewidywany koszt wypłaty świadczeń to 10,8 mld zł.

Nowy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Posłowie wybiorą nowego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Brana jest pod uwagę tylko jedna kandydatura - Jana Nowaka - zgłoszona przez PiS. Nowak jest obecnie dyrektorem w UODO i radnym warszawskiej Woli. Urodził się 20 października 1951 r. w Białej Podlaskiej. Ukończył wydział mechaniki precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej. Od 2002 r. jest radnym, a od 2008 także dyrektorem w GIODO (obecne UODO). Wcześniej pracował m.in. w Centralnym Ośrodku Badawczym Normalizacji oraz w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Jego kandydaturę przedstawi posłanka Lidia Burzyńska (PiS).

Prezes UODO odpowiada za nadzór nad wykonywaniem RODO (może m.in. nakładać kary finansowe na przedsiębiorców za łamanie przepisów rozporządzenia). Jest wybierany na 4-letnią kadencję (z ograniczeniem sprawowania maksymalnie dwóch kadencji z rzędu). Od 2015 r. prezesem UODO jest Edyta Bielak–Jomaa, jej kadencja kończy się w kwietniu.

Nielegalny wywóz leków zagranicę

Ministerstwo sprawiedliwości chce walczyć z nielegalnym wywozem leków za granicę. Chodzi o proceder tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji, w którym leki z aptek trafiają do hurtowni eksportujących leki, mimo że zgodnie z polskim prawem apteki mogą sprzedawać je wyłącznie pacjentom. W obecnych przepisach odpowiedzialność za nielegalny handel spoczywa na właścicielach aptek (grzywna, ograniczenie wolności lub kara do 2 lat więzienia).

Projekt zmian zakłada objęcie karą za nielegalny wywóz wszystkie strony biorące udział w procederze (np. hurtowników). Za bezprawne nabywanie, zbywanie, przywóz, wywóz lub przechowywanie leków ma grozić od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli przestępstwo odbywa się na dużą skalę kara ma rosnąć - od 6 miesięcy do 8 lat, a w przypadku leków zagrożonych brakiem dostępności - od roku do 10 lat. Za utrudnianie czynności służbowych inspektora farmaceutycznego ma grozić do 3 lat więzienia (zamiast 2). Oprócz tego projekt przewiduje wzmocnienie inspekcji farmaceutycznych m.in. umożliwić inspektorom dostęp do wszystkich pomieszczeń w hurtowniach (także zamkniętych) i skorzystanie z asysty policji.

Zobacz najnowsze

Apteki będą mogły sprzedawać leki tylko „w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności”, podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub oddawać nieodpłatnie (np. domom pomocy społecznej, w trakcie klęsk żywiołowych). Naczelna Izba Aptekarska, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz kilka innych podmiotów opiniujących projekt zwróciło uwagę na niejasność tego przepisu. Ich zdaniem w prawie farmaceutycznym nigdy nie zdefiniowano bezpośredniego zaopatrywania ludności, dlatego nie wiadomo, czy np. apteka będzie mogła sprzedawać leki domom dziecka lub domom pomocy społecznej, czy będą one musiały zaopatrywać się w hurtowni.

Wotum nieufności dla ministra rolnictwa

Platforma Obywatelska zgłosiła wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. PO zarzuca ministrowi, że był “niezdolny do zażegnania” kryzysów w rolnictwie związanych z nielegalnym ubojem chorego bydła, epidemią ASF, suszą oraz osłabieniem hodowli koni arabskich czystej krwi i marki Pride of Poland. Opinię komisji rolnictwa i rozwoju wsi na temat wniosku (negatywną) przedstawi poseł Zbigniew Dolata (PiS).

Parlament Europejski bez Wielkiej Brytanii

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt określający zasady obejmowania mandatów w Parlamencie Europejskim w związku z planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. Jeśli Wielka Brytania wyjdzie ze Wspólnoty przed wyborami, liczba mandatów przysługujących krajom członkowskim zwiększy się z 51 do 52 europosłów. Problem pojawi się w sytuacji, gdy Wielka Brytania nadal będzie członkiem UE w trakcie majowych wyborów, a liczba europosłów wróci do liczby 51. W ustawie zaproponowano, by PKW ustalała - na podstawie wyników - któremu komitetowi przypadnie 52 mandat. Obejmie go poseł z najmniejszą liczbą głosów z danej listy.

Senat zgłosił poprawki, dzięki którym do momentu objęcia przez posła 52 mandatu do PE nie obowiązuje go zakaz łączenia tej funkcji z innymi stanowiskami lub funkcjami np. posła w Sejmie (na wypadek utraty mandatu).

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk, przedstawi dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r.”. – Polska niestety w dalszym ciągu znajduje się w gronie państw o najwyższym zagrożeniu zdrowia i życia w ruchu drogowym – informował na posiedzeniu komisji infrastruktury sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (organ doradczy rządu), Konrad Romik. Równocześnie w całej Unii Europejskiej drugi rok z rzędu liczba ofiar śmiertelnych spadła o 2 proc. Polska od 2008 r. zredukowała ryzyko śmierci w wypadkach drogowych o połowę i znajduje się obecnie na poziomie unijnej średniej (o 48 proc. niższe). W sumie w 2017 r. odnotowano 32 760 wypadków drogowych (o 900 mniej niż rok temu). W wypadkach tych zginęło 2831 osób (o 195 osób mniej), a liczba rannych wyniosła 39 466 osób (o 1300 mniej).