Sejm: PiS poprawia kodeks wyborczy

Posłowie szukają osób, które zorganizują wybory samorządowe – mają pomóc byli urzędnicy. W lokalach nie będzie kamer. Sejm zagłosuje nad zmianami w czwartek, 14 czerwca, po 10.00.

Projekt rozszerza krąg osób, które mogą zostać urzędnikami wyborczymi. Obecnie mogą nimi być wyłącznie pracownicy urzędów i podległych im jednostek. Projekt wprowadza możliwość powołania na tę funkcję także byłych urzędników z przynajmniej pięcioletnim stażem pracy. Jeśli zajdzie niebezpieczeństwo, że lokalna komisja nie zdoła przygotować i nadzorować wyborów, szef Krajowego Biura Wyborczego (KBW) będzie mógł powierzyć funkcję urzędnika wyborczego osobie, która nie spełnia tych wymagań.

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) podjęła w tym roku trzy uchwały zmniejszające wymaganą liczbę urzędników, ale, jak policzyła PAP, pod koniec maja wciąż brakowało ich jeszcze 359.

Mają zmienić się procedury zaskarżania postanowień PKW o wyznaczaniu okręgów wyborczych. Obecnie skargi rozpatrują zwykłe sądy administracyjne, a dopiero odwołaniem od ich decyzji zajmuje się Naczelny Sąd Administracyjny. PiS chce skrócić procedurę w taki sposób, że wnioski od razu byłyby kierowane do NSA.

Według projektu PKW miałaby obowiązek prowadzić wykaz osób, które utraciły prawo do kandydowania w wyborach na skutek złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. Sądy będą miały obowiązek wysyłać orzeczenia lustracyjne do PKW, a ta będzie je przekazywać do komisji rejestrujących kandydatów.

W związku z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) posłowie zamierzają uchylić obowiązek nagrywania i transmisji prac komisji.

Projekt ustawy uzasadni poseł Andrzej Matusiewicz (PiS).

Kasy fiskalne do wymiany

Rząd chce, żeby niektórzy przedsiębiorcy wymienili kasy fiskalne na nowe urządzenia z dostępem do internetu. Tzw. kasy online będą przesyłać dane do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową. Do bazy danych mają trafiać informacje o transakcjach: ich czasie i miejscu, stawkach podatku oraz rodzaju towaru lub usługi.

Wymiana kas na początku przyszłego roku miałaby czekać stacje paliw i warsztaty samochodowe. W lipcu przyszłego roku dołączą do nich przedsiębiorcy zajmujący się turystyką lub gastronomią. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, kluby sportowe oraz budowlańcy, lekarze i prawnicy będą mieli czas na wymianę do końca 2019 r.

Zmiana ma wzmocnić kontrolę rozliczania podatku VAT oraz uprościć procedurę dla przedsiębiorców. Projekt ustawy przedstawi minister finansów Teresa Czerwińska.

PiS rozliczy PO za VAT

Sejm zajmie się uchwałą PiS o powołaniu komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. Komisja zajmie się okresem od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r., czyli wyłącznie rządami Platformy Obywatelskiej w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym. Przyjrzy się działaniom ministrów (w tym przede wszystkim ministrów odpowiedzialnych za budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe), prezesa Najwyższej Izby Kontroli, prokuratury oraz organów ścigania (głównie szefowie ABW, CBA i policji).

Sprawozdanie komisji ustawodawczej z prac nad projektem przedstawi poseł Wojciech Szarama (PiS).

Oprócz tego na posiedzeniu:

  • Pakiet zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym, o którym pisaliśmy tutaj. Sprawozdanie z prac komisji edukacji, nauki i młodzieży przedstawi posłanka Ewa Tomaszewska (PiS).

  • Projekt tzw. ustawy węzłowej dot. dostępu do publicznych e-usług, o którym pisaliśmy tutaj. Sprawozdanie z prac komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii przedstawi poseł Krzysztof Kubów (PiS).

  • Projekt ustawy wprowadzający udogodnienia dla osób deportowanych do pracy przymusowej przez ZSRR lub Trzecią Rzeszę, o której pisaliśmy tutaj. Sprawozdanie z prac komisji polityki społecznej i rodziny przedstawi poseł Jacek Świat (PiS).

  • Projekt ustawy umożliwiający obniżki uposażeń i diet posłów i senatorów za złe zachowanie poza obradami Sejmu, o którym pisaliśmy już tutaj. Sprawozdanie z prac komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych przedstawi posłanka Halina Szydełko (PiS).

Zobacz najnowsze