Co wydarzy się w 4. tygodniu pierwszego posiedzenia Sejmu?

W Mikołajki rozpocznie się 4. tydzień pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. Posłowie i posłanki wysłuchają czytania projektów ustaw oraz sprawozdań komisji.

Harmonogram dwóch najbliższych dni posiedzenia obejmuje następujące punkty:

środa 6.12

– ślubowanie mec. Karoliny Bućko – członkini Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15; 

– pierwsze czytanie rządowego oraz poselskiego projektu Ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. Projekty zakładają dalsze zamrożenie cen dla odbiorców energii na rok 2024 (rządowy) i do końca czerwca 2024 roku (poselski). Sprawozdawcą projektu poselskiego będzie Krzysztof Gadowski (KO);

– sprawozdanie Komisji o rządowymposelskim projekcie Ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom – oba projekty dotyczą przedłużenia tzw. wakacji kredytowych, z tym że projekt poselski zakłada wprowadzenie kryterium dochodowego uprawniającego do zawieszenia spłaty kredytu;

– sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie Ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego dotyczącym m.in. wydłużenia terminu spłaty zobowiązań przez Polską Grupę Górniczą;

– pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

Zobacz najnowsze

– ewentualne głosowania i oświadczenia poselskie;

czwartek 7.12

– sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego, czyli tzw. wyborów kopertowych;

– sprawozdanie Komisji o rządowymposelskim projekcie Ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw;

– pierwsze czytanie poselskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy – Kodeks wyborczy. Sprawozdawcą projektu poselskiego będzie Bartosz Romowicz (Polska 2050 – Trzecia Droga). Projekt postuluje zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania samorządu gminnego w przypadku wyboru organu wykonawczego (wójta, burmistrza, prezydenta) do parlamentu;

– głosowania, w tym wybór przewodniczącego Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15;

– ewentualne oświadczenia poselskie.