Głosowanie przez pełnomocnika

Kto może głosować w wyborach 2023 r. przez pełnomocnika? Wyjaśniamy.

Kto może głosować przez pełnomocnika?

Głosować przez pełnomocnika może:

  • osoba z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
  • osoba, która w dniu wyborów będzie miała ukończone co najmniej 60 lat.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem MOŻE być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co osoba udzielająca pełnomocnictwa, lub osoba posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Kto nie może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem NIE MOŻE być kandydat w wyborach, członek komisji wyborczej (w której pełnomocnik będzie głosować), mąż zaufania lub obserwator społeczny.

Jak udzielić pełnomocnictwa?

Zamiar głosowania przez pełnomocnika można zgłosić na dwa sposoby:

  • przez internet na stronie gov.pl;
  • w urzędzie gminy, w której możesz głosować.

Jakich dokumentów potrzebuję?

Konieczne jest dostarczenie:

Jeśli wniosek składasz ze względu na niepełnosprawność, musisz załączyć również kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 

Zobacz najnowsze

Jeśli pełnomocnik będzie głosował na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, przygotuj jego kopię.

Do kiedy mogę złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć najpóźniej 9 dni przed wyborami, czyli do 6 października.

Akt pełnomocnictwa sporządza urzędnik gminy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy lub w innym miejscu na obszarze gminy.

Czy mogę cofnąć pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo można cofnąć. W tym celu co najmniej 2 dni przed dniem wyborów musisz złożyć w tej sprawie oświadczenie wójtowi gminy lub w twojej komisji wyborczej w dniu wyborów.

Pomyśl o innych

Głosowanie przez pełnomocnika to udogodnienie dla osób, dla których utrudnione jest wzięcie udziału w głosowaniu. Jeśli sądzisz, że ten problem dotyczy kogoś w twoim otoczeniu, zapytaj go, czy ma już pełnomocnika.