Jak zagłosować poza miejscem swojego zamieszkania?

W dniu wyborów nie będziesz w miejscu zamieszkania, ale chcesz oddać głos? Podpowiadamy Ci, jak to zrobić.

Jeżeli w dniu wyborów nie będziesz przebywać w miejscu, w którym na stałe mieszkasz, to i tak możesz zagłosować. Masz dwie opcje, żeby to zrobić.

Możesz złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w danych wyborach. 

Jeśli jesteś, na przykład, zameldowany w Zielonej Górze, a studiujesz w Warszawie i wiesz, że tam właśnie będzie Ci najwygodniej zagłosować – to opcja dla Ciebie.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania możesz złożyć w urzędzie gminy, w której zamierzasz zagłosować lub przez gov.pl.

Złożenie tego wniosku poskutkuje skreśleniem cię ze spisu wyborców w dotychczasowym obwodzie wyborczym i wpisaniem na listę wyborców w obwodzie, w którym będziesz głosował (tylko w tych wyborach). 

Jeżeli nie masz pewności, gdzie będziesz przebywać w dniu wyborów, możesz wyrobić zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. 

Mając takie zaświadczenie, możesz zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w całej Polsce i za granicą. 

Wniosek o takie zaświadczenie możesz złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Nie można tego zrobić online. 

Wniosek musisz złożyć na piśmie, a zaświadczenie o prawie do głosowania odbierzesz w tym samym urzędzie gminy, w którym złożyłeś wniosek. Zaświadczenie musisz odebrać samodzielnie lub może je odebrać upoważniona przez ciebie osoba. 

Jeśli przebywasz poza Polską, zaświadczenie wyda Ci konsul. Pamiętaj, że w razie głosowania za granicą jedynym dokumentem potwierdzającym tożsamość jest ważny paszport – wyjątkiem są jedynie te państwa, do których możesz wjechać na podstawie dowodu osobistego. W takim wypadku ważny dowód osobisty także będzie uznawany.

Zobacz najnowsze

Zaświadczenia o prawie do głosowania nie możesz zgubić! Jest wydawane jednorazowo i jeśli je stracisz – nie będziesz głosować w nadchodzących wyborach.

Złożenie tego wniosku poskutkuje wykreśleniem cię spisu wyborców w twojej obwodowej komisji wyborczej w danych wyborach – aby zagłosować, musisz pojawić się w dowolnej komisji ze swoim zaświadczeniem o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów i dokumentem tożsamości. 

Wzór wniosku znajdziesz tutaj.

Wnioski o zmianę miejsca głosowania oraz wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów muszą zawierać:

imię, 

nazwisko,

obywatelstwo,

numer PESEL,

adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów.

Termin złożenia wniosków mija 12 października, czyli 3 dni przed wyborami.