Jak zagłosować za granicą?

Głosować w wyborach parlamentarnych może każdy obywatel, który na stałe lub tymczasowo przebywa poza terytorium Polski. Wyjaśniamy, jak to zrobić.

 

Jeżeli podczas wyborów 15 października będziesz za granicą – możesz zagłosować w lokalu wyborczym, który w danym kraju uruchomi polski konsulat.

Jak dopisać się do spisu wyborców za granicą?

Aby zagłosować za granicą, musisz złożyć wniosek o dopisanie się do spisu wyborców w komisji, w której planujesz oddać głos. 

Aby oddać głos, musisz udać się do jednego z lokali wyborczych uruchomionych przez polskie konsulaty. Tu znajdziesz listę komisji wyborczych za granicą:

Zobacz najnowsze

Jak to zrobić?

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w konkretnej komisji składasz w najbliższej ci polskiej placówce dyplomatycznej lub konsularnej:

  • online przez platformę e-wybory,
  • mailem – wysyłając na adres konsulatu skan wniosku,
  • wysyłając pocztą oryginał wniosku,
  • osobiście, przychodząc z wnioskiem do konsulatu.

Co musi zawierać wniosek?

Imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres pobytu za granicą, adres zamieszkania w Polsce (jeżeli za granicą przebywasz tymczasowo) oraz numer paszportu (lub dowodu osobistego w przypadku głosowania w krajach UE).

Do kiedy masz czas?

Termin na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców za granicą mija 10 października.