Jak zarabia poseł Cezary Tomczyk?

Przepisaliśmy oświadczenia majątkowe posła Cezarego Tomczyka za lata 2019 i 2020. Na czym i ile zarabia, co posiada oraz jakie zobowiązania zaciągnął?

Na czym zarabia? 

Cezary Tomczyk jest posłem zawodowym, to znaczy, że za swoją pracę w Sejmie pobiera uposażenie poselskie. W 2020 r. z tego tytułu zarobił 116 448,9 zł. W oświadczeniu majątkowym podał, że dodatkowo uzyskał 5 tys. zł brutto z tytułu umowy zlecenia, nie zaznaczył jednak, kto był zleceniodawcą Jak każdy poseł Tomczyk pobiera dietę poselską na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności poselskiej. W ubiegłym otrzymał na to 29 811,87 zł.  

Ile zaoszczędził?   

Bycie posłem, w przypadku Cezarego Tomczyka sprzyja oszczędzaniu. W 2011 r. wchodził do Sejmu z 80 tys. zł na koncie. W oświadczeniu za 2020 r. Tomczyk zadeklarował 170 tys. zł majątku w gotówce. Tylko w ciągu obecnej kadencji jego oszczędności wzrosły o 45 tys. zł.  

Co posiada?   

Posiada 2 nieruchomości:  

  • mieszkanie własnościowe (o wartości 600 tys. zł),
  • rodzinny ogródek działkowy (30 tys. zł).

Jeździ Fiatem 500 z 2016 r. W ramach wspólnoty majątkowej wynajmuje również BMW, umowa najmu jest na żonę. Jak podał w oświadczeniu majątkowym za 2019 r.: „z auta korzystamy wspólnie”. 

Jakie ma zobowiązania? 

Spłaca kredyt hipoteczny w wysokości 424 688 tys. zł zaciągnięty w Banku Pocztowym SA w programie RODZINA NA SWOIM, na warunkach komercyjnych. Do spłaty pozostało mu 265 500 zł.  

Tomczyk nie podał wprost, czy posiada majątek wspólny czy rozdzielny z żoną. W poszczególnych składowych majątku podaje jednak informacje o współwłasności małżeńskiej. W oświadczeniu majątkowym nie podaje dochodu małżonki. 

Zobacz najnowsze

Co z tego wynika? 

  • Cezary Tomczyk od lat jest posłem zawodowym – jego głównym dochodem jest wynagrodzenie za pełnienie mandatu poselskiego.
  • Tomczyk po raz drugi wypełnił swoje oświadczenie na komputerze. Dokument jest czytelny i zrozumiały.
  • Nie podał zarobków żony, ale w poszczególnych punktach oświadczenia informował, czy podany majątek jest własnością w ramach wspólnoty majątkowej.

Czy spełnia standardy? 

 

 

Przepisaliśmy oświadczenia majątkowe posła Cezarego Tomczyka za lata 2019 i 2020. Są dostępne w jego profilu na portalu: https://mamprawowiedziec.pl/polityk/2420#oswiadczenia-majatkowe.  

Dlaczego musieliśmy to zrobić?  

Ponieważ posłowie nie posiadają elektronicznego formularza do wypełniania oświadczeń majątkowych. Otrzymują pliki tekstowe, które wypełniają ręcznie lub komputerowo, a kancelaria Sejmu, po anonimizacji części danych, publikuje je w formie skanów. Żeby zapoznać się z dochodami posłów, trzeba przeczytać każde oświadczenie po kolei. Większość z nich wypełniona jest ręcznie, a posłowie w różny sposób odpowiadają na te same pytania. W rezultacie – kontrola majątku posłów jest utrudniona. 

MamPrawoWiedziec.pl od 2007 r. udostępnia poselskie oswiadczenia majątkowe w formie, która pozwala na ich analizę i porównanie. Nasze archiwum pomaga śledzić, w jaki sposób zarabiają posłowie i jakie mają zobowiązania, jak szybko je spłacają, czy ukrywają majątek przepisując go na żonę.  

Czy jest to potrzebne? 

Tak. W 2018 r. archiwalne oświadczenia majątkowe zaczęły znikać ze strony sejm.gov.pl. Obecnie wyświetlane są tylko oświadczenia do 6 lat wstecz. A, jak uczy doświadczenie – oświadczenia majątkowe mogą być źródłem wiedzy o sposobie sprawowania władzy w naszym imieniu. 

  • Aby archiwum było kompletne,
  • aby każdy poseł był tak samo kontrolowany (a nie tylko ten z pierwszych stron gazet),
  • abyśmy mogli sprawdzić, czy posłanka nie nadużyła swojej funkcji, żeby się wzbogacić.
Potrzebujemy twojej darowizny lub czasu. Spraw, żeby oświadczenia były jawne: zgłoś się jako wolontariusz_ka albo wpłać 25 zł. → https://mamprawowiedziec.pl/wesprzyj-finansowo