Prawa dziecka w Polsce. Dlaczego pytamy?

28 listopada 2023 r. Sejm powołał mec. Monikę Horną-Cieślak na urząd Rzeczniczki Praw Dziecka. Nowa RPD ma przed sobą długą listę wyzwań związanych z ochroną i wsparciem najmłodszych – w tym społeczne konsekwencje pandemii czy wojny w Ukrainie.

Ustępujący rzecznik Mikołaj Pawlak był wielokrotnie krytykowany za brak aktywności w momencie łamania praw dzieci. Dlatego tak ważne jest poznanie poglądów Rzeczniczki oraz posłów i posłanek, którzy będą tworzyć prawo w rozpoczynającej się X kadencji Sejmu. Chcemy więc zapytać Rzeczniczkę Praw Dziecka oraz parlamentarzystów pracujących w komisjach Edukacji, Nauki i Młodzieży, a także Sprawiedliwości i Praw Człowieka o najważniejsze kwestie związane z ochroną praw dziecka. To istotne, aby obie instytucje mówiły wspólnym głosem, bowiem tylko ich dobra współpraca może mieć realne przełożenie na na poprawę dobrostanu dzieci w Polsce.

W kwestionariuszu pytamy o wychowanie, a więc relacje rodzic – dziecko. Pytania dotyczą zarówno podejścia do przemocy fizycznej, w tym tzw. klapsów, jak i reformy prawa alimentacyjnego czy tematu pieczy zastępczej. W debacie nad sytuacją najmłodszych nie można także pominąć kwestii wsparcia psychologicznego. O to również pytamy.

Ogromną część swojego czasu najmłodsi spędzają w szkole, dlatego niemała część pytań poświęcona została problemom dzieci w systemie edukacji. Co ważne, wszystkich dzieci, także tych z niepełnosprawnościami czy przybyłych do Polski z Ukrainy w wyniku rosyjskiej inwazji.

Zobacz najnowsze

Nowa kadencja Rzecznika Praw Dziecka jest dobrą okazją do rozpoczęcia poważnej debaty na temat stanu praw dziecka w Polsce, a kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl może być traktowany jako jej przyczynek. Zachęcamy zatem Rzeczniczkę oraz posłów i posłanki pracujących w komisjach do wyrażenia swoich poglądów i celów na najbliższe lata. Będzie to wyraz transparentności, na którą dzieci i rodzice z pewnością zasługują.

Przy opracowaniu i konsultacji pytań współpracowaliśmy z następującymi organizacjami:

  • Centrum Edukacji Obywatelskiej
  • NIE dla chaosu w szkole
  • Fundacja Geremka
  • WWF Polska