Największe sukcesy posłów Sejmu IX kadencji

Za kilka miesięcy odbędą się wybory, postanowiliśmy więc przeanalizować pracę parlamentarzystów IX kadencji Sejmu. Przeprowadziliśmy wśród nich ankietę, pytając o to: jakie były trzy najważniejsze sukcesy Pana/Pani pracy jako posła/posłanki w Sejmie IX Kadencji?

 

 

Wśród otrzymanych odpowiedzi mogliśmy znaleźć oczywiście skrajnie przeciwne sobie stanowiska, ale także pewne zależności. Niestety nie wszyscy posłowie wypełnili kwestionariusz, więc ciężko określić reprezentatywność niektórych ugrupowań. Wyjątkowo mało odpowiedzi otrzymaliśmy od posłów Prawa i Sprawiedliwości. Żadnej odpowiedzi nie udzielili zaś posłowie Konfederacji.

Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości

Pomimo niewielkiej liczby odpowiedzi, które otrzymaliśmy ze strony posłów PiS, można wśród nich zauważyć pewne zależności. Jako reprezentanci większości w trakcie IX kadencji Sejmu kolektywnie dysponowali największą mocą sprawczą spośród wszystkich posłów, co oznacza, że mieli możliwość osiągania większych sukcesów poprzez proces legislacyjny. Bolesław Piecha udzielił krótkich odpowiedzi, spójnych ze swoim bezpośrednim i konkretnym stylem bycia. Jako swoje największe sukcesy osiągnięte w ciągu ostatnich 3 lat wyszczególnił ustawy o: funduszu medycznym, zawodzie diagnostów laboratoryjnych i ratownikach medycznych. Teresa Wargocka, była sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, za sukcesy uznała przyjęcie przez Sejm ustaw dotyczących: zmniejszenia skutków wzrostu cen energii, zmian w prawie oświatowym i zmian w prawie podatkowym.

Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej 

Co nie jest zaskakujące, wśród posłów i posłanek głównego ugrupowania opozycji dominowały sukcesy związane z aktywnym przeciwdziałaniem rządzącej większości. Posłowie Koalicji Obywatelskiej wielokrotnie zaznaczali wagę swoich działań przeciwko rządowej reformie edukacji (Lex Czarnek), zmianom, które wprowadzał Polski Ład, przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych w 2020 roku oraz innych aktywności związanych z blokowaniem inicjatyw Prawa i Sprawiedliwości i pogarszaniem wizerunku rządzących. Kolejnym elementem wspólnym dla wielu członków tego klubu były sukcesy związane z przygotowywaniem projektów ustaw i wprowadzeniem związanej z nimi tematyki do dyskusji w Sejmie. Wszystkie odpowiedzi cechowały się jednak tym, że dla Koalicji Obywatelskiej – jako sejmowej mniejszości – ścieżka legislacyjna często nie była dostępnym środkiem implementacji ich politycznych przekonań. Z uwagi na to posłowie pisali głównie o promowaniu swoich wartości innymi sposobami. Dokonywali tego np. poprzez kontrole poselskie, przemówienia, pracę w zespołach parlamentarnych i organizowanie spotkań z wyborcami. Mimo to często akcentowali też, że przygotowywali wiele projektów ustaw, których nie udało im się uchwalić. 

Dodatkowo pośród problemów istotnych dla posłów Koalicji Obywatelskiej znalazły się kwestie związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy, ochroną środowiska naturalnego oraz wspieraniem praw kobiet poprzez m.in. wprowadzenie do dyskursu sejmowego tematyki ubóstwa menstruacyjnego, walkę o finansowanie dla żłobków i zapewnienie refundacji leków na raka piersi. Warto zwrócić także uwagę na osiągnięcie, jakie wyróżniła posłanka Aleksandra Gajewska, czyli „Nagłośnienie problemu i liczne skuteczne interwencje w sprawie zjawiska przemocy seksualnej w tzw. przejazdach na aplikację”. Spójne poglądy z Koalicją Obywatelską względem wyborów korespondencyjnych, do których nie doszło w 2020 r., wyraził w swoich odpowiedziach poseł Porozumienia Jarosława Gowina, natomiast co do znaczenia działań przeciwko Lex Czarnek w podobnym tonie jak posłowie Koalicji Obywatelskiej wypowiadali się posłowie Lewicy i poseł Polski 2050, Michał Gramatyka.

Klub Parlamentarny Lewicy

Zobacz najnowsze

Wśród odpowiedzi udzielonych przez posłów drugiej największej partii opozycyjnej dominowała tematyka problemów społecznych. Wspieranie ustaw o przeciwdziałaniu przemocy domowej, starania o reformę w systemie alimentów, walka o zmianę prawnej definicji gwałtu czy powołanie zespołu do spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+ były zaledwie paroma z sukcesów, które wymienili członkowie Lewicy. Punktem wspólnym dla posłów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy okazały się liczne inicjatywy ekologiczne i na rzecz uchodźców z Ukrainy, a także krytyka działań Prawa i Sprawiedliwości, jednakże wśród odpowiedzi tych drugich jedynie Katarzyna Kretkowska wspomniała o kryzysie na polskiej granicy z Białorusią. Odpowiedzi niektórych posłów Lewicy nawiązywały także do inicjatyw podtrzymywania różnego rodzaju tradycji, takich jak powstrzymanie zmian nazwy ulicy imienia polskiego oficera brygady lotniczej, zachowanie tradycji obchodzenia rocznicy Bitwy na Porytowym Wzgórzu czy organizacja pogrzebu długoletniej członkini parlamentu, Izabeli Sierakowskiej. Łatwe do zauważenia były także odpowiedzi związane z lokalnymi inicjatywami i wspieraniem zawiązków zawodowych. Paulina Matysiak za swój pierwszy sukces uznała nawet lokalną interwencje w celu pomocy samotnej starszej pani, dzięki której znajdującej się w dramatycznej sytuacji kobiecie udało znaleźć się mieszkanie w zasobie komunalnym. Na uwagę zasługuje także odpowiedź Wiesława Buża, w której poseł ten podkreślił swoją rolę w zainicjowaniu procesu śledczego dotyczącego nieprawidłowego wykorzystywania środków unijnych przy budowie farm fotowoltaicznych przez spółki parafialne.

Klub Parlamentarny Koalicji Polskiej

Posłowie Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska w swoich odpowiedziach podkreślali najczęściej dwa tematy. Były to: walka przeciwko tzw. Piątce Kaczyńskiego i ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która zdaniem posłów KP była szkodliwa dla polskiego rolnictwa. Władysław Kosiniak-Kamysz skupił się głównie na ochronie zdrowia. Wspominał m.in. o refundacji leków na SMA, o których zgodnie z nim pisała także posłanka Koalicji Obywatelskiej, Iwona Kozłowska. 

Zakończenie

Paweł Szramka, jedyny niezrzeszony poseł, który udzielił odpowiedzi w naszej ankiecie, za swoje największe sukcesy uznaje wspieranie wzmacniania roli rad młodzieżowych, przyjęcie z jego inicjatywy uchwały w sprawie upamiętnienia I. Łyskowskiego w rocznicę jego narodzin i działanie na rzecz zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych.

Tematem łączącym praktycznie wszystkie ugrupowania polityczne była infrastruktura drogowa. Zarówno pośród odpowiedzi posłów Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, jak i Lewicy pojawiły się głosy, które akcentowały znaczenie osobistych, jak i wspólnych działań na rzecz finansowania inicjatyw poprawiających stan polskich dróg. Wszystkie ugrupowania opozycyjne wskazywały swoją wysoką aktywność poselską jako jeden z największych sukcesów, dobiegającej końca, IX kadencji Sejmu.

 

Tekst powstał w ramach projektu realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG