Nowe prawa: E-dowody i nowa fundacja wspierająca innowacyjność gospodarki

Elektroniczny dowód osobisty, dodatkowy środek odwoławczy dla cudzoziemców starających się o wizę Schengen i nowa fundacja wspierająca innowacyjność polskiej gospodarki - to nowe przepisy wchodzące w życie w drugim tygodniu marca 2019 roku.

#weszło w poniedziałek, 4 marca

  • Cudzoziemcy mogą zaskarżać drogą sądową decyzje konsulów o odmowie wydania, cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen. Taki środek jest dostępny, jeśli cudzoziemiec skorzystał wcześniej z możliwości złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nowe przepisy dostosowują prawo polskie do prawa unijnego. 
  • Wszystkie skargi rozpatruje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Głosowanie

  • Od 4 marca można składać wnioski o e-dowód, czyli elektroniczny dowód osobisty. E-dowód wygląda podobnie jak zwykły, ale jest wyposażony w chip z zapisanymi danymi właściciela. Dzięki temu będzie go można wykorzystać np. do podpisywania dokumentów elektronicznych albo logowania do portali administracji publicznej (profil zaufany). 
  • E-dowód jest ważny przez 10 lat. Wymiana jest bezpłatna. Osoby, które posiadają ważne dowody nie muszą ich wymieniać, ale osoby, które dopiero kończą 18 lat (i nie mają dowodu) lub osoby, których dane osobowe się zmieniły, muszą złożyć wniosek o taki dowód. Wnioski można składać także dobrowolnie, przed upływem ważności dokumentu.

Ścieżka prac nad ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Zobacz najnowsze

#wchodzi w sobotę, 9 marca

  • Powstaje nowa fundacja wspierająca innowacyjność – Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości - zrzeszająca m.in. dostawców i odbiorców technologii oraz ośrodki naukowe (wpis do KRS zostanie jednak złożony dopiero w maju 2019 r.)
  • Fundacja ma skupić się na upowszechnianiu wiedzy o przemyśle 4.0 (unowocześnienie produkcji przez wykorzystanie m.in. sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych, komunikacji pomiędzy człowiekiem a maszynami) m.in. poprzez szkolenia i działalność informacyjną. Fundacja nie będzie przyznawać dotacji. 
  • Fundacja ma także zajmować się koordynacją działalności innych instytucji i centrów wspierających przedsiębiorców, w tym tzw. hubów innowacji cyfrowej, oraz organizować przedsięwzięcia integrujące przedsiębiorców wokół transformacji cyfrowej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Głosowanie