Nowe prawa: fundusz na odbudowę połączeń autobusowych

Pieniądze z funduszu trafią za pośrednictwem samorządów do przedsiębiorstw transportowych.

#częściowo weszło we wtorek, 16 lipca

 • Właściciel gruntu, który złożył wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 99 proc. dla osób w szczególnej sytuacji rodzinnej (np. rodzina wielodzietna) po 1 stycznia 2019 r., otrzyma zaświadczenie o przekształceniu prawa do użytkowania wieczystego we własność w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia tego wniosku organowi.
 • Jeżeli właściciel gruntu wniósł przed 1 stycznia 2019 r. opłatę jednorazową za użytkowanie, otrzyma zwrot nadpłaty uwzględniający wysokość bonifikaty z urzędu w ciągu 30 dni od wydania zaświadczenia.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#weszło w czwartek, 18 lipca

 • Utworzono Fundusz rozwoju przewozów autobusowych. Pieniądze z niego zostaną przeznaczone na dopłaty dla przedsiębiorców transportowych, którzy zdecydują się wznowić połączenia autobusowe, głównie w małych miastach i wsiach. 
 • Budżet funduszu to 245 mln zł w 2019 r. i 200 mln w kolejnych latach. Pieniądze pochodzą m.in. z wpływów z opłaty emisyjnej oraz części budżetu, którą dysponuje ministerstwo transportu. 
 • Dopłata nie może być niższa niż 80 gr za wozokilometr, czyli przejazd 1 autobusu na odległość 1 kilometra. Ostatecznie wysokość dopłaty oraz inne warunki pomocy ustala wojewoda, zawierając umowę z samorządem. Samorządy mają być pośrednikami między rządem a przedsiębiorcami. To one od sierpnia mogą składać wnioski o udział w funduszu. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Głosowanie

#weszło w piątek, 19 lipca

 • Wchodzą przepisy porządkujące w związku z RODO. 
 • Jedna ze zmian polega na rozszerzeniu definicji groźby bezprawnej w kodeksie karnym. W ten sposób ustawodawca chce walczyć z tzw. RODO trollingiem (lub RODO szantażem) czyli bezprawnym straszeniem firm lub osób, które nie korzystają z usług RODO, skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz postępowaniem administracyjnym. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 20 lipca

 • Wprowadzono zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK). 
 • Nadzór nad agencją przekazano ministrowi przedsiębiorczości i technologii. Wcześniej podlegała premierowi. 
 • Rozszerzono zadania PAK o dwie nowe dziedziny: technologie rakietowe oraz analizy zagrożeń w przestrzeni kosmicznej.
 • Kandydat na stanowisko prezesa w PAK musi mieć 2-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym oraz 4-letni staż pracy w sektorze naukowym, przemysłowym lub administracji publicznej związany z przestrzenią kosmiczną. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej

Głosowanie