Nowe prawa: łatwiej ubiegać się o upadłość konsumencką

Od 24 marca upadłość konsumencka jest dostępna także dla jednoosobowych działalności gospodarczych. A żeby zacząć procedurę wystarczy jedynie oświadczenie konsumenta.

#weszło we wtorek, 24 marca

Nowe przepisy umożliwią kontynuowanie na starych zasadach postępowań o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin stałych, które zostały rozpoczęte przed zmianą przepisów z 2014 r. Chodzi tu o wnioski firm KGHM i Miedzi Copper w sprawie złóż rudy miedzi i srebra na obszarach złożowych: Bytom Odrzański (dwa wnioski), Kotla (jeden wniosek), Niechlów (jeden wniosek), Kulów-Luboszyce (jeden wniosek).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Upadłość konsumencka to możliwość ogłoszenia bankructwa przez osobę fizyczną (konsumenta). Jest to rozwiązanie skierowane do dłużników, którzy stali się niewypłacalni, bo np. zaciągnęli kredyt w innej walucie, a przez zmianę kursu nie stać ich na raty lub stracili pracę albo poważnie zachorowali. Wniosek może złożyć osoba, która nie jest przedsiębiorcą w chwili jego składania, dlatego z tego rozwiązania mogą korzystać także byli przedsiębiorcy. 

Od 24 marca ubieganie się o upadłość konsumencką ma być łatwiejsze. Nie tylko dla konsumentów, którzy nie prowadzą działalności - dla których to rozwiązanie było do tej pory zarezerwowane - ale także dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ponieważ przepisy częściowo zrównują ich statusy. Wcześniej osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często musiały ogłaszać upadłość podwójnie: najpierw jako przedsiębiorca, potem jako konsument. Procedura na zasadach upadłości konsumenckiej, w przeciwieństwie do tej przeznaczonej dla firm, daje jednoosobowym firmom możliwość umorzenia części długów. 

Kolejna zmiana polega na tym, że do ogłoszenia upadłości wystarczy samo stwierdzenie, bez badania przyczyn podczas rozpoczynania postępowania. Przyczyny będą rozpatrywane później, na etapie ustalania planu spłaty, co ma usprawnić cały proces. Oznacza to, że na ogłoszenie upadłości konsumenckiej może liczyć każdy, nawet osoba która zadłużyła się umyślnie. Od tego czy bankructwo nastąpiło przez działanie umyślne, czy z przyczyn niezależnych, będzie zależał plan spłat długów (w przypadku umyślnego działania dłuższy okres spłat – do 7 lat). 

Druga zmiana polega na przekazaniu postępowań z sądów doradcom restrukturyzacyjnym. Sądy będą decydować o otwarciu postępowania, ale sprawą zajmą się doradcy (zamiast sędziów komisarzy). Postępowania trwające powyżej 6 miesięcy będą zaliczane do okresu planu spłaty, dzięki czemu plan spłaty będzie krótszy. Wprowadzono także możliwość zawierania układu przed upadłością (wcześniej korzystali z tego tylko przedsiębiorcy). Umożliwi to części z dłużników dojście do porozumienia z wierzycielami bez procedury upadłościowej.

Zobacz najnowsze

Osoby w trudnej sytuacji życiowej, np. dotknięte chorobą przewlekłą, będą mogły liczyć na umorzenie postępowań. Przewidziano także rozwiązanie dla osób, które potrzebują czasu, aby uzyskać możliwość spłacenia długów (np. student, który zaciągnął kilka pożyczek) – umorzenie warunkowe do 5 lat. W tej sytuacji dłużnik będzie realizował stan spłaty długów np. dopiero po znalezieniu pracy.

Wprowadzono także zapisy mające chronić dłużników przed ryzykiem bezdomności. Jeśli po ogłoszeniu upadłości w ramach sprzedaży majątku dłużnika zlicytowany zostanie jego dom lub mieszkanie, z uzyskanej sumy zostanie wydzielona kwota za którą przez 2 lata dłużnik będzie mógł wynajmować mieszkanie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

#częściowo weszło we wtorek, 24 marca

Do momentu uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych obwieszczenia o upadłości zamieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Osoby fizyczne nie płacą za obwieszczenia. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw