Nowe prawa: łatwiej zalegalizować samowolę budowlaną

Czekają nas wyższe ceny za prąd - ale dopiero od przyszłego roku. Poza tym we wrześniu weszły w życie ustawy, które wyrównują opłaty składek ZUS dla przedsiębiorców oraz wprowadzają zmiany w prawie budowlanym - łatwiej będzie zalegalizować samowolę budowlaną.

 

 

#15 września

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów otrzymają zwiększone środki z budżetu na lata 2016-2025. Zamiast 60 mln zł, w tym roku otrzymają w sumie 147,75 mln zł, a od 2021 r. - 177 mln zł rocznie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

 

#16 września

Polska podpisała z Argentyną umowę międzynarodową dotyczącą ekstradycji. Porozumienie ma ułatwić występowanie z wnioskiem o wydanie polskich obywateli przez sądy i prokuraturę. Umowa dotyczy w szczególności prokuratury, która miała trudności ze względu na przepisy krajowe Argentyny, która może wydawać osoby tylko na wniosek organów sądowych. Teraz przestępcom trudniej będzie ukrywać się w Argentynie, jeśli są podejrzani lub skazani w Polsce. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r

 

#19 września

Zmieniły się przepisy dotyczące uzyskiwania pozwoleń na budowę. Nowa ustawa rozbija dokument niezbędny do rozpoczęcia budowy (tzw. projekt budowlany) na trzy części: projekt zagospodarowania, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Od teraz tylko pierwsze dwa trzeba złożyć na etapie uzyskiwania pozwolenia, trzeci będzie potrzebny przy pozwoleniu na użytkowanie. Przez rok od wejścia przepisów będzie można załączać projekty opracowane także na starych zasadach. 

Zobacz najnowsze

Zmiany objęły również procedurę legalizacji tzw. samowoli budowlanych. Budowle wzniesione bez pozwoleń co najmniej 20 lat temu mogą zostać bezpłatnie zalegalizowane w uproszczonej procedurze, o ile do 19 września 2020 r. nie wydano nakazu rozbiórki. Wcześniej trzeba było zapłacić wysoką opłatę legalizacyjną. W sprawie legalizacji właściciel lub zarządca takiej samowoli może zgłosić się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Decyzja inspektora będzie wystarczająca, po jej otrzymaniu nie trzeba już ubiegać się o pozwolenie na użytkowanie budynku. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

 

Sejm opóźnił wprowadzenie tzw. opłaty mocowej. Zamiast od początku października, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. 

Opłata mocowa oznacza wyższe rachunki dla wszystkich odbiorców prądu - gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Opłata ma być pobierana, żeby zapewnić stałe dostawy prądu i zostanie przeznaczona m.in. na modernizację elektrowni. Jej wysokość ustali Urząd Regulacji Energetyki. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

 

#20 września

ZUS uruchamia procedurę wyrównania i zwrotu nadpłat składek przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy do 30 czerwca złożyli wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj, a już je opłacili, nie muszą wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy. ZUS zrobi to z urzędu po 20 września i poinformuje o tym przedsiębiorcę na platformie PUE. Przedsiębiorcy, którzy zostaną zwolnieni, mogą na PUE złożyć wniosek o zwrot wpłaconych pieniędzy lub zaliczenie ich na poczet przyszłych płatności.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw