Nowe prawa: Lustracja w dyplomacji

Od 3 lutego lustracja obejmie także pracowników MSZ.

#wchodzi w życie w niedzielę, 3 lutego

  • Obowiązkową lustracją objęto wszystkich pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, instytucji podległych MSZ oraz polskich placówek zagranicznych.
  • Osoby, będące współpracownikami organów bezpieczeństwa w latach 1944-1990, zostaną zwolnione w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy, czyli do 2 kwietnia 2019 roku.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Zobacz najnowsze

Głosowanie