Nowe prawa: Lustracja w związkach metropolitalnych i plany modernizacji wojska

Oświadczenia lustracyjne dla władz związków metropolitalnych zrzeszających gminy (obecnie jest jeden na Śląsku) oraz planowanie modernizacji wojsk w dłuższej perspektywie – to nowe przepisy wchodzące w życie między 14 a 20 stycznia 2019 r.

#weszło w czwartek, 17 stycznia

  • Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej Polska wypowiedziała umowę w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji (tzw. umowy BIT) z Rumunią.

Ścieżka prac nad projektem projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.

Głosowanie

  • Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej Polska wypowiedziała umowę w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji (tzw. umowy BIT) z Czechami.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r.

Głosowanie

#weszło w piątek, 18 stycznia

Zobacz najnowsze

  • Członkowie zarządu, sekretarz oraz skarbnik związku metropolitalnego urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą złożyć oświadczenia lustracyjne.
  • Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia otrzymują informację o takim obowiązku od wojewody. Na złożenie oświadczenia przewidziano 30 dni. Niezłożenie oświadczenia prowadzi do utraty funkcji.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 19 stycznia

  • Rząd będzie planować kierunki przebudowy i modernizacji wojska na kolejne 15, zamiast 10 lat. Plany, tak jak obecnie, będą aktualizowane co 4 lata.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowanie