Nowe prawa: ministerstwo finansów wypłaci odszkodowania lokatorom

Chodzi o warszawską reprywatyzację. Część przepisów z ustawy, którą prezydent Andrzej Duda podpisał pod koniec września, weszła w życie 5 listopada.

 

#5 listopada

Ustawę, przygotowaną przez posłów PiS, która ma ograniczać skutki reprywatyzacji w Warszawie i usprawniać wypłatę rekompensat dla poszkodowanych lokatorów, Sejm uchwalił 17 września. Zgodnie z nią wszystkie decyzje komisji ds. reprywatyzacji o przyznaniu poszkodowanym lokatorom odszkodowań lub zadośćuczynień, które zakwestionował ratusz warszawski, stały się ostateczne i prawomocne. Sprzeciw ratusza nie będzie uznawany. Działająca od 2017 r. komisja ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich wydała 267 takich decyzji. 

Minister finansów od 5 listopada do 4 grudnia 2020 r. wypłaci lokatorom odszkodowania i zadośćuczynienia przyznane przez komisję. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

#12 listopada

Strukturę organizacyjną w Centrach Powiadamiania Ratunkowego (CPR) uzupełniono o trzy stanowiska: starszego operatora numeru alarmowego, koordynatora oraz koordynatora trenera. Operatorzy numerów alarmowych będą mogli awansować. Cześć stanowisk zostanie objęta taką samą ochroną, jak funkcjonariusze publiczni. Oznacza to, że kary za kierowanie gróźb w kierunku m.in. operatora numerów alarmowych czy koordynatora będą wyższe. 

Ustawa nakłada na ministra spraw wewnętrznych i administracji odpowiedzialność za uruchomienie i działanie aplikacji mobilnej „Alarm 112”. Dzięki niej można dokonywać zgłoszeń alarmowych poprzez SMS-y. Aplikacja już działa, ale dopiero teraz to uregulowano. Ustawa zakłada także powołanie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w MSWiA, które ma zajmować się m.in. nadzorem nad działaniem CPR czy prowadzeniem szkoleń dla jego pracowników. Te przepisy wejdą w życie za pół roku.

Zobacz najnowsze

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

 

#13 listopada

Uchwalono jednolite zasady, według których samorządy będą przygotowywać strategie. Poza tym zainteresowane gminy będą mogły, zamiast strategii rozwoju gminy, przygotować strategię rozwoju ponadlokalnego, która będzie wspólnym dokumentem dla kilku gmin.