Nowe prawa: niższe składki dla większej grupy przedsiębiorców

Od lutego rusza rozszerzony program Mały Zus Plus. Oprócz tego rolnicy zainteresowani dopłatami za wyższe standardy dla zwierząt muszą spełnić dodatkowy warunek.

#wchodzi w środę, 29 stycznia

Zmieniły się zasady finansowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W związku ze zmianą przepisów, wynikającą z ustawy o uczelniach publicznych, KSSiP miała być finansowana z subwencji zamiast z dotacji celowej. Przez to niewykorzystane w danym roku pieniądze musiałyby być zwracane do budżetu. Jednak nowa ustawa utrzymuje jako źródło finansowania dotacje celowe. Wprowadza także możliwość pozostawienia niewykorzystanych pieniędzy do dyspozycji szkoły, o ile przeznaczy je na ten sam cel, na który je otrzymała. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

#wchodzi w sobotę, 1 lutego

Od 1 lutego będzie obowiązywać rozszerzenie programu Mały ZUS – Mały ZUS Plus. Mały ZUS obowiązywał od 2019 r. i oznaczał niższe składki na ubezpieczenia społeczne (nie zdrowotne) dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które rocznie osiągnęły niższe przychody, niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia w roku poprzednim (w 2019 r. było to 67 500 zł). Dzięki temu składki dla takich firm miały być bardziej proporcjonalne do ich przychodu. Do Małego ZUS-u można było zgłaszać się do 8 stycznia 2020 r. 

Zobacz najnowsze

Mały ZUS Plus, do którego zgłoszenia ruszą 1 lutego i potrwają do 2 marca, poszerza grono odbiorców programu. Limit rocznego przychodu podniesiono z 67,5 tys. do 120 tys. zł. Niezmienny pozostaje warunek, że przedsiębiorca musiał prowadzić działalność w zeszłym roku przez minimum 60 dni. Z niższych składek można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

#częściowo wchodzi w sobotę, 1 lutego

Rolnik, który chce skorzystać z programu dopłat dla zwierząt hodowanych w lepszych warunkach (“dobrostan zwierząt”) musi zarejestrować i oznakować świnię (lochę) kolczykiem z indywidualnym numerem. Dotychczas funkcjonowało tylko znakowanie w oparciu o numer stada. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli