Nowe prawa: nowy system kontroli nad bronią

Informacje o wszystkich sztukach broni zostaną zgromadzone w jednej elektronicznej ewidencji. Przepisy już obowiązują, ale uruchomienie systemu zostało przesunięte.

#weszło w życie we wtorek, 10 grudnia

  • Zarządcy portów lub przystani morskich oraz podmioty prowadzące działalność i użytkujące nabrzeże w granicach portu morskiego lub przystani (np. firma zajmująca się przeładunkiem towarów ze statków), których działalność może prowadzić do zanieczyszczenia wody muszą przygotowywać i aktualizować plany zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych. Jeśli działalność w obrębie portu lub przystani nie tworzy takiego zagrożenia, podmiot może zostać zwolniony z tego obowiązku. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim

Zobacz najnowsze

#weszło w życie w sobotę, 14 grudnia

  • Powstanie System Rejestracji Broni (SRB) – elektroniczna ewidencja danych o historii każdej sztuki broni. Mają to być praktycznie wszystkie informacje od momentu rejestracji danej broni (moment wytworzenia lub zakupu przez przedsiębiorcę, który ma koncesję), np. dane o właścicielu, przechowywaniu broni, zniszczeniu lub utracie broni, wszystkie transakcje związane z bronią. 
  • Polska, tak jak inne kraje europejskie, ma zgodnie z prawem unijnym czas do 14 grudnia na uruchomienie zinformatyzowanego systemu danych o broni, ale jak dowiedziało się MamPrawoWiedziec.pl od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wdrożenie systemu planowane jest na przyszły rok. Do tego czasu rejestracja będzie funkcjonować na starych zasadach. 
  • Obecnie funkcjonują osobno dane gromadzone przez komendanta głównego policji oraz dane wojskowe. Żeby dowiedzieć się czegokolwiek o broni i jej posiadaczu, trzeba złożyć wniosek do komendanta i czekać na odpowiedź. Stanowi to utrudnienie np. dla pracy policjanta, który potrzebuje tego typu informacji przed podjęciem interwencji. SRB ma umożliwić natychmiastowy dostęp online do wszystkich danych w jednym miejscu. 
  • Zarządcą SRB jest minister spraw wewnętrznych i administracji.
  • Każdy przedsiębiorca z dniem otrzymania koncesji na broń otrzymuje dostęp do systemu. W systemie każda broń ma swój profil, na którym znajdują się informacje takie jak: kategoria i podkategoria broni, typ, marka, kaliber czy numer seryjny. Przedsiębiorca sam wprowadza informacje dotyczące m.in. daty oraz adresu miejsca wytworzenia (jeśli wyprodukował broń), daty nabycia i dane zbywcy (jeśli kupił broń), adresy miejsc magazynowania. Informacje dotyczące spraw związanych z naprawą czy konserwacją wprowadza zarówno przedsiębiorca, jak i firma, która się tym zajmuje. Dane będą wprowadzać także m.in. organy koncesyjne, rejestrujące (np. MSWiA, komendant główny policji). 
  • Informacje będą przechowywane przez 30 lat od zniszczenia broni .

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym