Nowe prawa: Odszkodowania dla rodzin górników i premie dla elektrociepłowni

Odszkodowania dla bliskich górników, którzy utracili prawo do darmowego węgla oraz nowe wsparcie dla elektrociepłowni, które zastąpi dotychczasowy system świadectw pochodzenia. Oto przepisy, które weszły w życie między 21 a 27 stycznia 2019 r.

#weszło we wtorek, 22 stycznia

  • Osoby, którym odebrano deputat węglowy, czyli prawo do bezpłatnego węgla (np. wdowy i sieroty po górnikach) mogą składać wnioski o odszkodowanie finansowe. Uprawnienia do takiej rekompensaty ma około 24 tys. osób. Wysokość odszkodowania to 10 tys. zł wypłacane jednorazowo.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego

Głosowanie

#weszło w środę, 23 stycznia

  • Europejskie partie polityczne oraz europejskie fundacje (zarejestrowane w Urzędzie ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych przy Parlamencie Europejskim) mogą lokować swoje siedziby na terenie Polski.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej

Zobacz najnowsze

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 25 stycznia

  • Nowe elektrociepłownie będą otrzymywać wsparcie finansowe w systemie aukcyjnym (inwestorzy, którzy wygrają aukcje, otrzymają premię do cen energii elektrycznej na 15 lat) lub poprzez nabór (wytwórcy energii składają oferty, prezes URE na podstawie kryteriów wylicza, kto wygrał i jaką wysokość premii otrzyma), w zależności od mocy wytwarzanej energii.
  • Istniejące elektrociepłownie będą składać wnioski o wypłatę premii.
  • Nowe rozwiązanie zastępuje system świadectw pochodzenia wydawanych przez Urząd Regulacji Energetyki (każda firma dostarczająca energię musi uzyskać jej określony procent przez kogenerację, za co otrzymuje certyfikat, lub płaci opłatę zastępczą). Mechanizm certyfikatów ma wygasnąć z końcem tego roku.
  • Kogeneracja to proces wytwarzania energii cieplnej i energii elektrycznej w jednym procesie w elektrociepłowniach (zamiast osobno w elektrowniach i ciepłowniach)

Ścieżka prac nad projektem ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Głosowanie