Nowe prawa: Rekompensata finansowa dla TVP, umowa z Danią oraz decyzja UE w sprawie wyborów

Media publiczne dostaną pieniądze za utracony abonament.

#wchodzi w życie w środę, 10 kwietnia

  • Polska ratyfikowała zmiany dotyczące zasad wyboru członków Parlamenty Europejskiego. Państwa członkowskie mogą wprowadzić m.in. minimalny termin na zgłoszenie kandydata, głosowanie z wyprzedzeniem, głosowanie korespondencyjne, głosowanie drogą elektroniczną, głosowanie internetowe oraz sankcje za głosowanie więcej niż jeden raz. 
  • Państwa członkowskie mają obowiązek wyznaczenia organu kontaktowego, który zajmie się wymianą danych dotyczących wyborców i kandydatów z organami kontaktowymi w innych państwach.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r.

Głosowanie

  • Polska ratyfikowała umowę z Danią dotyczącą ustalenia granicy na obszarze morskim znajdującym się na południe od duńskiej wyspy Bornholm, gdzie nakładają się na siebie roszczenia terytorialne Polski i Danii.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r.

Zobacz najnowsze

Głosowanie

#wchodzi w życie w czwartek, 11 kwietnia

  • Media publiczne dostaną rekompensaty za utracone z powodu zwolnień (np. dla osób powyżej 75 r.ż.) wpływy z abonamentu w latach 2018 i 2019.  W sumie rekompensaty wyniosą 1 260 000 000 zł. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozdzieli je na poszczególne media (TVP, Polskie Radio itd.).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Głosowanie