Nowe prawa: Sieć Łukasiewicz i nowa służba antyterrorystyczna

Powołano Sieć Badawczą Łukasiewicz i nową, policyjną służbę antyterrorystyczną CPKP BOA. Poza tym, fizjoterapeuci, prowadzący działalność gospodarczą, muszą rejestrować się w rejestrze Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Przeglądamy nowe prawa z tego tygodnia.

#weszło w poniedziałek, 1 kwietnia

  • Powołano nową organizację – Sieć Badawczą Łukasiewicz, w której skład wejdzie 38 instytutów badawczych oraz Centrum Łukasiewicz jako instytucja planująca i koordynująca ich prace. 
  • Sieć ma się koncentrować na badaniach naukowych i pracach rozwojowych „ważnych z punktu widzenia polityki państwa” oraz na komercjalizacji ich wyników.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz
Głosowanie

  • Powołano Rzecznika Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Do zadań rzecznika należy rozpatrywanie skarg pasażerów linii lotniczych. Jako pierwsza, nową funkcję obejmie dotychczasowa dyrektor Komisji Ochrony Praw Pasażerów (organu, który wcześniej rozpatrywał skargi), Renata Piwowarska.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

  • Fizjoterapeuci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, muszą zarejestrować praktyki fizjoterapeutyczne w rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie

#częściowo weszło w poniedziałek, 1 kwietnia

Zobacz najnowsze

  • Lekarze mogą wystawiać elektroniczne skierowania na wybrane świadczenia medyczne: leczenie w przychodni specjalistycznej, leczenie szpitalne, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, badanie endoskopowe przewodu pokarmowego, echokardiografię płodu, pozytonową tomografię emisyjną oraz badania medycyny nuklearnej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 5 kwietnia

  • W ramach policji utworzono służbę antyterrorystyczna, którą współtworzy Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” (wcześniej Biuro Operacji Antyterrorystycznych BOA KGP) oraz samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne policji (wcześniej samodzielne pododdziały antyterrorystyczne policji SPAP).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie