Nowe prawa: Specjalne nagrody premiera i zmiany w kodeksie wyborczym

Specjalne nagrody od premiera, zmiana kodeksu wyborczego, przepisy dotyczące wyboru rektora uczelni i zakaz naliczania dodatkowych odsetek od kredytów – oto przepisy, które zaczęły obowiązywać między 11 a 17 lutym 2019 r.

#weszło w środę, 13 lutego

  • Premier może przyznawać specjalne nagrody finansowe z rezerwy ogólnej budżetu państwa za “wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

  • Osoby skazane prawomocnym wyrokiem nie mogą kandydować.
  • Dwie osobne komisje do przeprowadzania głosowania i liczenia głosów będą tylko w wyborach samorządowych. W pozostałych wybory przeprowadza jedna komisja.
  • Liczbę osób pracujących w komisji uzależniono od wielkości obwodu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy

Głosowanie

#weszło w czwartek, 14 lutego

Zobacz najnowsze

  • Uczelnie wyższe mogą określić w statucie, kto przejmie obowiązki rektora, którego mandat wygasł do momentu wyboru nowego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Głosowanie

#weszło w piątek, 15 lutego

  • Tzw. anatocyzm w przypadku pożyczek długoterminowych udzielanych przez banki, czyli naliczanie odsetek od odsetek został zakazany. Jedyny wyjątek to sytuacja, gdy dana instytucja kredytowa wytoczy powództwo.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

Głosowanie