Nowe prawa: Spółki Skarbu Państwa pod większą kontrolą premiera

Premier RP będzie mógł nabywać akcje w imieniu Skarbu Państwa, powoływać swoich przedstawicieli do spółek i zatwierdzać instrukcje głosowań np. w sprawie nowych członków rad nadzorczych.

#wchodzi w piątek, 29 marca

  • Premier RP otrzymał większe uprawnienia do kontroli spółek Skarbu Państwa. Może teraz m.in. zatwierdzać instrukcje dotyczące głosowania (np. w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej), nabywania akcji w imieniu Skarbu Państwa oraz powoływania swoich przedstawicieli do spółek lub przekazywania uprawnień do zarządzania nimi np. członkom rządu. Spółek Skarbu Państwa jest ok. 500. 
  • Ustawodawca zastrzegł, że akcje Centralnego Portu Komunikacyjnego, PERN, Poczty Polskiej, Polskiej Grupy Lotniczej i Polskich Kolei Państwowych nie mogą być zbywane.
  • Utworzono także Fundusz Inwestycji Kapitałowych, na którym będą gromadzone środki pochodzące m.in. z zysków spółek Skarbu Państwa, dywidend lub bezpośrednich dotacji budżetowych. Pieniądze Funduszu mają być wykorzystywane do zakupu akcji spółek przez państwo. Funduszem zarządza Premier RP.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw

Zobacz najnowsze

Głosowanie