Nowe prawa: staże nauczycielskie na nowych zasadach

Od nowego roku szkolnego staże będą krótsze.

#częściowo weszło we wtorek, 23 lipca

  • Do 31 grudnia 2019 r. banki muszą dostosować umowy zawarte z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do przepisów tzw. ustawy frankowej, która zacznie obowiązywać od nowego roku. Ustawa wprowadza m.in. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, do którego pieniądze będą wpłacać banki. Pieniądze te zostaną przeznaczone np. na pożyczki na spłatę zadłużeń. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

#częściowo weszło w piątek, 26 lipca

  • Nauczyciele stażyści, którzy ubiegają się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego i rozpoczęli staż w roku szkolnym 2018/2019 zakończą go po 12 miesiącach, czyli 31 sierpnia 2019 r. Od 1 września 2019 r. staż będzie trwał krócej – 9 miesięcy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

  • Członkowie Korpusu Walk o Niepodległość RP legitymujący się kartą kombatanta mogą parkować na miejscach dla niepełnosprawnych. 
  • Kartę przyznaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek członka Korpusu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie