Nowe prawa: święto na cześć polskich naukowców

19 lutego będziemy świętować Dzień Nauki Polskiej. Oprócz tego w życie wchodzą zmiany dotyczące elektronicznych postępowań sądowych w sprawie długów oraz nowe wymogi dla pracowniczych funduszy emerytalnych.

#weszło w środę, 5 lutego

Dzień Nauki Polskiej to nowe święto państwowe, które będziemy obchodzić 19 lutego. Ma być „wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa”. Nie będzie to dzień wolny od pracy lub szkoły. Pomysłodawcami ustawy są posłowie i posłanki Zjednoczonej Prawicy. Data upamiętnia przypadające na ten dzień urodziny Mikołaja Kopernika.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

#częściowo weszło w piątek, 7 lutego

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obowiązuje od 2010 r. i dotyczy postępowań o odzyskanie długów przez wierzycieli. Wszystkie sprawy w ramach EPU rozpatruje e-sąd – funkcję tę pełni Sąd Rejonowy Lublin-Zachód. W takich sprawach online najczęściej wydawane są nakazy zapłaty dla dłużników. Nie obowiązuje tutaj zasada doręczenia komorniczego, która weszła w życie w 2019 r. i działa w odniesieniu do innych pism sądowych. 

Od teraz EPU będzie powiązane z rejestrem PESEL. W związku z tym próba doręczenia takiego nakazu będzie uznawana za skuteczną, jeśli adres będzie zgodny z adresem zameldowania z rejestru PESEL. Może to spowodować trudności dla osób mieszkających pod innym adresem niż zameldowania, ponieważ łatwiej będzie przegapić termin na złożenie sprzeciwu wobec nakazu zapłaty. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Pracownicze fundusze emerytalne mają obowiązek wprowadzenia systemu zarządzania. W systemie tym będą musieli między innymi określić struktury organizacyjne, procedury administracyjne i księgowe, zarządzanie ryzykiem i przeprowadzanie audytów. Towarzystwa mają trzy miesiące na przeprowadzenie pierwszej własnej oceny ryzyka. Wszystkie pracownicze towarzystwa muszą w tym terminie ustanowić także politykę wynagrodzeń wobec członków zarządu, rady nadzorczej i innych osób pełniących kluczowe funkcje.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

#częściowo weszło w niedzielę, 9 lutego

W celu zmniejszenia obciążeń biurokratycznych dla przedsiębiorców, część informacji o zarządzie sukcesyjnym będzie przekazywana do urzędu skarbowego automatycznie przez CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Zarząd sukcesyjny jest ustanawiany do zarządzania firmą po śmierci właściciela. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych