Nowe prawa: ubezpieczenie dla doktorantów i wyższe kary za zatrudnienie dłużnika

Zmiany w ubezpieczeniu dla doktorantów, wyższe kary dla pracodawców dłużników alimentacyjnych oraz usprawienie kolejek w szpitalach – te nowe przepisy zaczęły obowiązywać w drugim tygodniu stycznia.

#częściowo weszło w czwartek, 10 stycznia

  • Doktoranci, rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020, zostaną objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Składki na te ubezpieczenia będą potrącane ze stypendiów przyznanych wszystkim doktorantom.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#weszło w piątek, 11 stycznia

Zobacz najnowsze

  • Zwolnione z egzekucji komornika z tytułu zaległych alimentów jest 50 proc. kwot diet za podróże służbowe.
  • Pracodawcy, który nie wykona obowiązków związanych z egzekucją alimentów od pracownika (np. komornik może wezwać pracodawcę do potrącenia kwoty z pensji), grozi 5 tys. zł grzywny (wcześniej 2 tys. zł).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Głosowanie

  • W sytuacji, gdy miejsce w kolejce do lekarza się zwalnia, placówka medyczna informuje dowolnego pacjenta, który ma wyznaczone miejsce od 7 do 30 dni od miejsca zwolnionego. Wcześniej wolne miejsce proponowało się kolejnemu pacjentowi w kolejce. Jeśli nie był on zainteresowany, kolejka przepadała.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Głosowanie