Nowe prawa: ustawa o prezydenckim Funduszu Medycznym wchodzi w życie

W czerwcu 2020 r. prezydent Andrzej Duda zaproponował utworzenie Funduszu Medycznego. 26 listopada ustawa weszła w życie. W jej ramach od 2021 r. cztery mld zł mają być dodatkowo przeznaczone corocznie na ochronę zdrowia.

#26 listopada

W czerwcu 2020 r. prezydent Andrzej Duda zaproponował utworzenie Funduszu Medycznego. 26 listopada ustawa weszła w życie. W jej ramach od 2021 r. cztery mld zł mają być dodatkowo przeznaczone na ochronę zdrowia. 

Cel funduszu to np. finansowanie leczenia pacjentów poniżej 18 lat, którzy wymagają indywidualnej, innowacyjnej i, co za tym idzie, drogiej terapii. Obecnie w takich przypadkach chorzy często muszą korzystać np. ze zbiórek internetowych, aby móc kontynuować leczenie. 

W ramach funduszu wyodrębniono cztery subfundusze: infrastruktury strategicznej, modernizacji podmiotów leczniczych, rozwoju profilaktyki oraz terapeutyczno-innowacyjny. Funduszem ma zarządzać minister zdrowia i to on będzie rozdzielał środki na poszczególne cele. Wniosek do Funduszu o finansowanie leczenia indywidualnych pacjentów ma składać prezes NFZ, a wnioski o modernizację będą składały zainteresowane szpitale. O wsparcie finansowe programów profilaktyki będą mogły wnioskować np. samorządy.

Zobacz najnowsze

Środki zgromadzone w Funduszu mają sfinansować: 

  • leczenie dzieci i młodzieży, w szczególności chorujących na nowotwory i choroby rzadkie; -leczenie pacjentów poza granicami kraju;
  • zakup nowoczesnych leków i technologii lekowych;
  • programy zdrowotne oraz programy profilaktyki zdrowotnej;
  • budowę oraz modernizację infrastruktury strategicznych podmiotów ochrony zdrowia (m.in. szpitali onkologicznych, pediatrycznych czy pulmonologicznych) oraz uczelni medycznych;
  • modernizację szpitali oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.

Kwota – minimalnie cztery mld zł z budżetu państwa – ma być gwarantowana corocznie w ustawie budżetowej. Proponowany aktualnie budżet na 2021 r. nie uwzględnia jednak wydatków na Fundusz Medyczny.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Funduszu Medycznym