Nowe prawa w tym tygodniu (10 - 16 lipca 2017 r.)

Za jakie przestępstwa podwyższono kary, jak chronić się przed nieuczciwym kontrahentem?

#weszło we wtorek, 11 lipca

 • Hodowcy zyskali większą swobodę w sprzedaży nowych odmian roślin (m.in. grochu, kukurydzy czy owsa). Wcześniej rolnik miał obowiązek płacenia hodowcy każdego roku, w którym wysiewał nasiona. Teraz hodowca zdecyduje, czy pobierze opłatę jednorazowo czy za dany okres. Rolnicy nie mają obowiązku pisemnego informowania hodowcy o sposobie wykorzystania roślin, a hodowcy stracili prawo przeprowadzania kontroli w gospodarstwie.

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

Głosowanie nad ustawą

 • Szkoły rolnicze i leśne mogą wziąć z Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na projekty szkoleniowe, które realizują w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (np. warsztaty i kursy z organizacji produkcji w gospodarstwie czy z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii). Po otrzymaniu unijnej refundacji zwrócą pożyczone pieniądze.

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Głosowanie nad ustawą

#weszło w środę, 12 lipca

 • Dostawcy i sprzedawcy produktów rolno-spożywczych (np. hurtownicy, wytwórcy, sieci supermarketów) będą mogli zawiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku, gdy ich zdaniem partner biznesowy nieuczciwie wykorzystuje przewagę kontraktową, np. rozwiązuje umowy bez uzasadnienia lub wydłuża termin zapłaty. Prezes UOKiK może nałożyć za stosowanie takich praktyk karę finansową w wysokości 3 proc. obrotów osiągniętych w poprzednim roku. Ma prawo wglądu do dokumentacji przedsiębiorcy i do przeprowadzania kontroli w siedzibie firmy.

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Głosowanie nad ustawą

#weszło w czwartek, 13 lipca

 • Przestępcy, którzy skrzywdzili dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia, otrzymają wyższe kary. Za znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny (dzieckiem, ale też np. osobą z niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną) obowiązuje wyższa kara - od 6 mies. do 8 lat więzienia (wcześniej od 3 mies. do 5 lat).

 • Za bezprawne pozbawienie wolności (np. zamknięcie w mieszkaniu, zabranie wózka inwalidzkiego, skrępowanie) osoby małoletniej będzie grozić od 2 do 12 lat więzienia, a za pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem - kara min. 3 lat. Porzucenie osoby małoletniej do 15 roku życia lub osoby nieporadnej będzie karane więzieniem od 3 mies. do 5 lat (wcześniej kara do 3 lat).

 • Każdy, kto ma informację o seksualnym wykorzystywaniu małoletnich, gwałcie ze szczególnym okrucieństwem lub doprowadzaniu do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (np. pozbawienie wzroku, słuchu, zeszpecenie, choroba zagrażająca życiu) musi powiadomić o tym policję pod groźbą kary do 3 lat więzienia. Wcześniej był to tylko tzw. obowiązek społeczny..

 • Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka ze szczególnym okrucieństwem grozi kara min. 3 lat pozbawienia wolności (wcześniej groziło od roku do 10 lat). Jeśli w wyniku tego czynu dojdzie do śmierci ofiary - kara od 5 lat, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie (poprzednio od 2 do 12 lat więzienia).

Ścieżka prac przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Głosowanie nad ustawą

 • Do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Wcześniejsze przepisy pozwalały na korzystanie ze zwykłego podpisu elektronicznego, co było znacznie prostsze - wystarczyło założyć konto i podać kilka informacji (np. nazwisko czy PESEL). Rząd zainicjował zmianę zapisu, żeby uniemożliwić wykorzystywanie cudzych danych do zakładania spółek.

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Głosowanie nad ustawą

 • Armatorzy nie mogą przekazywać swoich indywidualnych kwot połowowych (ilość ryb, które mogą złowić) innym armatorom, w sytuacji, gdy sami nie dadzą rady ich odłowić. Dotychczas armator mógł handlować kwotami, obecnie może przenieść je na inny, należący do niego statek. Zrezygnowano także ze zbiorczych kwot połowowych nakładanych na statki rybackie zrzeszone w organizacjach.

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim

Głosowanie nad ustawą

#weszło w piątek, 14 lipca

 • Osoby niepełnoletnie zyskały prawo do wstępu na salę sądową na jawne posiedzenia w sprawach cywilnych i administracyjnych. Do udziału w rozprawie w charakterze publiczności konieczna będzie zgoda sądu.

Ścieżka prac nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Głosowanie nad ustawą

 • Współwłaściciele nieruchomości nie muszą już solidarnie płacić podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości za gminę lub Skarb Państwa, które są z takich opłat zwolnione. Wcześniej wysokość podatku była naliczana od całej nieruchomości, a części zwolnionego właściciela nie odliczano, w efekcie np. spółdzielnie płaciły także za powierzchnię należącą do gminy.

Ścieżka prac nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Głosowanie nad ustawą

Zobacz najnowsze