Nowe prawa w tym tygodniu (10 - 16 września 2018 r.)

Nowa spółka państwowa, kary za paliwa gorszej jakości i łatwiejszy dostęp do e-usług.

#weszło w poniedziałek, 11 września

  • Wydłużono z 24 godzin do 2 dni termin, w którym hodowca musi zgłosić zakup, sprzedaż i oznakowanie świni (w tym podać liczbę oznakowanych zwierząt). Zgłoszenia przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  • Nie ma obowiązku zgłaszania urodzeń świń w stadach na terenach zagrożonych.

  • Hodowca może sam wybrać metodę oznakowania zwierzęcia (tatuaż lub kolczyk). Musi to zrobić w ciągu 30 dni od urodzenia.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Głosowanie

  • Powołano spółkę Polskie Domy Drewniane. Ma ona budować domy w ramach programu Mieszkanie Plus. Udziały w spółce ma Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Głosowanie

  • Wprowadzono przepisy umożliwiające korzystanie z usług e-administracji za pomocą tego samego loginu i hasła, który jest wykorzystywany przy logowaniu do konta bankowego (np. z konta w swoim banku będzie można od razu wejść na Internetowe Konto Pacjenta). Ma to być alternatywa dla osób, które nie posiadają profilu zaufanego. Według zapowiedzi pilotaż nowej usługi rozpocznie się w połowie października.

  • Ustawa przewiduje kary np. za nielegalne gromadzenie danych użytkowników (kara finansowa do 1 mln zł) lub wykorzystywanie cudzych danych do logowania (grzywna, ograniczenie wolności lub 3 lata więzienia).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#weszło we wtorek, 12 września

  • Zakazano sprzedaży i importu paliw najgorszej jakości (muły węglowe, flotokoncentraty oraz paliwo zmieszane, które ma mniej niż 85 proc. węgla kamiennego). Za wprowadzenie ich na rynek przedsiębiorcy grozi kara grzywny od 50 do 500 tys. zł lub kara pozbawienia wolności do 3 lat.

  • Przedsiębiorca sprzedający paliwo stałe (np. węgiel) gospodarstwu domowemu ma obowiązek wystawić świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań jakości paliwa. Jeśli tego nie zrobi, zapłaci od 10 do 100 tys. zł kary.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Głosowanie

#częściowo weszło we wtorek, 12 września

  • Zniesiono stałe, polubowne sądy konsumenckie, które działały przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Zamiast tego konsumenci w sporach z operatorem, który odrzucił ich reklamację, będą mogli korzystać z mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (np. pomocy mediatora).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

 

Głosowanie

Zobacz najnowsze