Nowe prawa w tym tygodniu (11 - 17 września 2017 r.)

Kto może wziąć udział w programie Mieszkanie Plus? Kto nie będzie zasiadać w zarządzie związku sportowego?

#weszło w poniedziałek, 11 września

  • Gospodarowaniem gruntami należącymi do Skarbu Państwa, Lasów Państwowych, Agencji Mienia Wojskowego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz samorządów terytorialnych zajmuje się nowa instytucja - Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN).

  • KZN prowadzi rejestr wszystkich nieruchomości, które można przeznaczyć na budowę mieszkań w ramach programu “Mieszkanie Plus”.

  • Prezes KZN ogłosi przetargi na użytkowanie wieczyste gruntów i w ten sposób zostaną wyłonieni inwestorzy. Inwestorzy mogą nabyć grunty po niższych cenach oraz wynająć 30 proc. powierzchni mieszkaniowej, a 20 proc. przeznaczyć na lokale usługowe.

  • Pierwszeństwo podczas naboru najemców mają osoby o niższych dochodach, osoby wychowujące przynajmniej jedno dziecko, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz osoby, które straciły dach nad głową wskutek żywiołu lub katastrofy.

  • Mieszkania są dostępne pod zwykły wynajem (maks. 15 lat) lub pod wynajem z opcją nabycia prawa własności (30 lat, po 15 latach można przenieść własność na najemcę).

  • KZN nadzoruje najem mieszkań. Jest odpowiedzialne za pilnowanie, aby czynsz nie przekraczał wysokości określonej w przepisach oraz aby wynajmujący i najemcy przestrzegali warunków zawierania i rozwiązywania umów.

  • Najemca musi podpisać oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym zgadza się na eksmisję bez wyroku sądu, jeśli przestanie płacić czynsz.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Głosowanie nad ustawą

#weszło we wtorek, 12 września

  • W zarządzie polskich związków sportowych nie może zasiadać osoba, która m.in. była karana za doping, ma udziały w spółce prowadzącej działalność związaną z zadaniami statutowymi związku lub pracowała w organach bezpieczeństwa PRL między 22 lipca 1944 r. a 31 lipca 1990 r.

  • Członkowie zarządów urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą złożyć oświadczenia lustracyjne.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Głosowanie nad ustawą

Zobacz najnowsze