Nowe prawa w tym tygodniu (12 - 18 listopada 2018 r.)

Zmiany w kodeksie wykroczeń.

#weszło w środę, 14 listopada

  • Zgoda na działalność ratowniczą górską i wodną zachowa ważność pod warunkiem, że do końca 2018 r. podmioty, które ją uzyskały, wpiszą się do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Ścieżka prac nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 15 listopada

  • Czyny przeciwko mieniu (np. kradzież, zniszczenie), którego wartość przekracza 500 zł, będą traktowane jako przestępstwo, a nie wykroczenie (dotychczas kwota ta wynosiła ¼ minimalnego wynagrodzenia).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie