Nowe prawa w tym tygodniu (13 - 19 listopada 2017 r.)

Co grozi za blokowanie linii alarmowej? Ile środków z budżetu przeznaczono na wojsko? Kogo czekają zwolnienia w organach samorządu?

#wchodzi w poniedziałek, 13 listopada

 • Właściciele samochodów muszą zapłacić z góry za badanie techniczne pojazdu.

 • Jeśli przegląd samochodu zakończy się wynikiem negatywnym, informacja o tym trafi od razu do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

 • Straż Graniczna zyskała uprawnienia do zatrzymania dowodu rejestracyjnego.

 • Do CEP wprowadzone zostaną dodatkowe informacje o pojazdach np. o zajęciu przez komornika.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#częściowo wchodzi w poniedziałek, 13 listopada

 • Każdy dłużnik (np. osoba, która nie zapłaci mandatu), zostanie wpisany do rejestru dłużników już po 30 dniach (wcześniej było to 60 dni).

 • Biura informacji gospodarczej, które prowadzą rejestry długów zyskały dostęp do danych z publicznych rejestrów, czyli m.in. z REGON, PESEL czy KRS.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi we wtorek, 14 listopada

 • Zwiększono wydatki na cele obronne. Rząd przeznaczy na wojsko: 2 proc. PKB w latach 2018-2019; 2,1 proc. w roku 2020; 2,2 proc. w latach 2021–2023; 2,3 proc. w latach 2024 i 2025; 2,4 proc. w latach 2026–2029 i 2,5 proc. w roku 2030 i latach kolejnych.

 • Wartość PKB będzie obliczana na podstawie roku bieżącego (wcześniej był to poprzedni rok).

 • W ten sposób Polska spełnia wymogi stawiane przez NATO.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą - Prawo zamówień publicznych

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w czwartek, 16 listopada

 • NFZ może przyznać samorządom dofinansowanie na realizację programów polityki zdrowotnej obejmujących tylko świadczenia gwarantowane, czyli np. profilaktyka nowotworów. Wcześniej dofinansowywać można było również programy związane ze świadczeniami spoza grupy gwarantowanych (np. przeciwdziałanie próchnicy).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w sobotę, 18 listopada

 • Zlikwidowano stanowiska asystentów i doradców w samorządach, czyli tzw. gabinety polityczne. Osoby pracujące na tych stanowiskach zostaną zwolnione w ciągu 14 dni od wejścia w życie ustawy. Według danych ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji będzie ich ok. 900.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w niedzielę, 19 listopada

 • Za umyślne, nieuzasadnione blokowanie numerów alarmowych (112, 984, 985, 986, 997, 998, 999) grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny do 1500 zł.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

Głosowanie nad ustawą

 • Utworzono nowe odznaczenie dla obcokrajowców – Krzyż Zachodni. Otrzymają go osoby, które w latach 1939-1989 pomagały prześladowanym i represjonowanym przez nazistów lub komunistów Polakom.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego

 

Głosowanie nad ustawą

Zobacz najnowsze