Nowe prawa w tym tygodniu (14 - 20 sierpnia 2017 r.)

Jakie zmiany w wynagrodzeniach czekają pracowników medycznych, jaka nowa instytucja zajmie się promocją polskiej gospodarki?

#wchodzi w środę, 16 sierpnia

  • Wzrosną najniższe wynagrodzenia pracowników medycznych. Tzw. najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie wyliczane na podstawie współczynnika określonego dla każdej grupy zawodowej (np. lekarze specjaliści, pielęgniarki i położne ze specjalizacją) i stałej kwoty 3,9 tys. zł. Od 2020 r. podstawą obliczeń będzie przeciętne wynagrodzenie, które ogłasza co roku GUS. Wynagrodzenia będą podwyższane stopniowo, w tym roku o 10 proc. różnicy między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a pensją pracownika, w kolejnych latach o 20 proc. Planowo wszystkie płace mają osiągnąć poziom najniższego wynagrodzenia zasadniczego do końca 2021 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w piątek, 18 sierpnia

  • Promocją polskiej gospodarki zajmie się nowa instytucja - Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Do jej zadań ma należeć m.in. promowanie polskich branż i przedsiębiorstw za granicą, wspieranie inwestycji polskich w kraju i za granicą czy udzielanie przedsiębiorcom informacji na temat zagranicznych rynków i inwestorów. Agencja ma realizować zadania poprzez zagraniczne biura handlowe. W ciągu 3 lat zastąpią one wydziały promocji handlu i inwestycji, prowadzone przez ambasady i konsulaty.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w sobotę, 19 sierpnia

  • Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) będzie mieć formalnie swoją stałą siedzibę w Warszawie. Jak poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, rząd przekaże Agencji działkę przy ul. Racławickiej. Frontex funkcjonował w Polsce już wcześniej, ale dopiero teraz podpisano umowę regulującą jego działalność.

Ścieżka prac nad ustawą o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) podpisanej w Warszawie 9 marca 2017 r.

 

Głosowanie nad ustawą