Nowe prawa w tym tygodniu (15 - 21 października 2018 r.)

Przepisy dotyczące elektronicznych przetargów publicznych.

#wchodzi w środę, 17 października

  • Obowiązek prowadzenia drogą elektroniczną mniejszych przetargów publicznych (np. składanie ofert, komunikacja między zamawiającym a wykonawcą) poniżej tzw. progów unijnych (wartości progowe określone przez Komisję Europejską) przesunięto na styczeń 2020 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy zmieniający ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektóre inne ustawy

Głosowanie

#częściowo wchodzi w czwartek, 18 października

  • Przetargi dla dużych zamówień o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne muszą się obowiązkowo odbywać drogą elektroniczną. Przetargi można będzie realizować przez bezpłatny miniPortal prowadzony przez Urząd Zamówień Publicznych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy zmieniający ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektóre inne ustawy

Głosowanie

  • Wniosek o rozpoczęcie badania klinicznego nowego leku, który sponsor składa do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych musi zawierać: krótki opis finansowania badania; informację o pieniądzach wypłacanych uczestnikom, badaczom i ośrodkom badawczym za udział w badaniu oraz opis umów między sponsorem a ośrodkiem badawczym.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektóre inne ustawy

Głosowanie

  • Od 2017 r. Instytut Transportu Samochodowego prowadzi katalog marek i typów homologowanych pojazdów oraz pojazdów dopuszczonych do ruchu. Od 18 października dane do katalogu, oprócz dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego i organów odpowiadających za rejestrację pojazdów, przekazuje producent lub importer nowego pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, trolejbusu i przyczepy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy

 

Głosowanie

Zobacz najnowsze