Nowe prawa w tym tygodniu (16 - 22 kwietnia 2018 r.)

Jakie kary grożą za okrucieństwo wobec zwierząt? Jakie ułatwienia przygotowano dla lekarzy wypisujących e-recepty?

#wchodzi w środę, 18 kwietnia

 • Lekarze mogą wystawiać recepty elektroniczne bezpłatnie przy pomocy swojego profilu na portalu ZUS-u, zamiast obecnie przewidzianego płatnego podpisu kwalifikowanego oraz profilu zaufanego ePUAP).

 • Lekarze mogą wystawiać recepty podczas konsultacji telemedycznych, czyli prowadzonych np. przez telefon. Bez badania pacjenta będzie można wystawiać tylko recepty dla chorych przewlekle.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 19 kwietnia

 • Za zabicie zwierzęcia albo dokonanie uboju z naruszeniem przepisów (np. zrobienie tego w sposób niehumanitarny) grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 (poprzednio do 2 lat). Taka sama kara grozi za znęcanie się.

 • Za przestępstwo wobec zwierząt popełnione ze szczególnym okrucieństwem grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat (wcześniej do 3 lat).

 • Sąd może zakazać posiadania określonej kategorii zwierząt (np. zwierząt domowych). Dotychczas możliwe było wydanie tylko ogólnego zakazu posiadania zwierząt np. w gospodarstwie domowym.

 • Jeśli ktoś dopuści się przestępstwa na zwierzęciu ze szczególnym okrucieństwem w związku w wykonywanym przez siebie zawodem lub prowadzoną działalnością, sąd wyda mu zakaz wykonywania tej działalności (wcześniej nie było takiego obowiązku). Taki zakaz może trwać od roku do 15 lat.

 • Sąd musi nakazać zapłacenie przez daną osobę nawiązki od tysiąca do 100 tys. zł na cel charytatywny związany ze zwierzętami (wcześniej nie było takiego obowiązku).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz

ustawy - Kodeks karny

Głosowanie

 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r.

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 21 kwietnia

 • W związku z implementacją dyrektywy unijnej (tzw. MiFID II), wprowadzono nową kategorię obrotu instrumentami finansowymi, tzw. zorganizowaną platformę obrotu (OTF). Na OTF można kupować i sprzedawać obligacje, strukturyzowane produkty finansowe, uprawnienia do emisji lub instrumenty pochodne.

 • Na platformie obowiązuje zasada uznaniowości, czyli jej operator będzie mógł zgodnie z własną oceną przyjmować zlecenia, wycofywać je oraz umożliwiać zawieranie transakcji.

 • Zmiany objęły rynek energetyczny. Do instrumentów finansowych zaliczono np. uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych (tzw. zielone certyfikaty).

 • W OTF zostanie przekształcona działająca obecnie Towarowa Giełda Energii S.A.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Zobacz najnowsze