Nowe prawa w tym tygodniu (16 - 22 października 2017 r.)

Jakie pomniki i nazwy muszą zniknąć z przestrzeni publicznej? Co zmieniło się w zasadach reklamowania kredytów?

#wchodzi w środę, 18 października

  • Polska rozwiązała umowę z Portugalią w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, którą sporządzono w Lizbonie 11 marca 1993 r. – dwustronne porozumienia tego typu za niezgodne z prawem unijnym uznała Komisja Europejska. Przed przystąpieniem do Wspólnoty Polska podpisała je ze wszystkimi obecnymi członkami UE oprócz Malty, Irlandii i Włoch.

  • Umowa z Portugalią została rozwiązana jako pierwsza ze względu na najbliższy termin wypowiedzenia. Umożliwiała m.in. dochodzenie swoich praw przed międzynarodowym sądem arbitrażowym w sytuacji, gdy inwestor został poszkodowany przez dane państwo. Teraz będą to regulować przepisy krajowe.

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w sobotę, 21 października

  • Samorządy nie mogą nadawać obiektom nazw, które mają związek z komunizmem lub innym ustrojem totalitarnym.
  • Nazwy jednostek organizacyjnych (np.szpitale, szkoły, instytucje kultury) oraz nazwy jednostek pomocniczych gmin (np. dzielnice) zostaną zdekomunizowane.

  • Istniejące nazwy muszą zostać zmienione do października 2018 r.

  • Zostaną usunięte komunistyczne pomniki (w tym m.in. tablice pamiątkowe, napisy). Odpowiedzialność za to ponosi właściciel terenu, na którym znajduje się pomnik. Jeśli zrobi to do października przyszłego roku, otrzyma z budżetu zwrot kosztów.

  • Obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz znajdujące się na terenie cmentarzy nie mogą zostać usunięte.

Ścieżka prac nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Głosowanie nad ustawą

#częściowo wchodzi w niedzielę, 22 października

  • Banki, firmy pożyczkowe i SKOK- i muszą reklamować kredyt konsumencki tak, aby jego parametry (np. stopa oprocentowania, całkowita kwota kredytu, wysokość rat) były widoczne, czytelne i słyszalne dla klienta.

  • Kredytodawcy muszą podawać w materiałach informacyjnych o ofercie kredytu rzeczywistą roczną stopę oprocentowania – czyli całkowity koszt kredytu.

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Głosowanie nad ustawą