Nowe prawa w tym tygodniu (17 - 23 lipca 2017 r.)

Kto i na jakich warunkach udzieli kredytu mieszkaniowego, kto może wnioskować o refundację leków?

#wchodzi w sobotę, 22 lipca

  • Kredytów mieszkaniowych mogą udzielać tylko banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowe (tzw. SKOKi). Instytucje, których nie nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego, np. firmy pożyczkowe, straciły to prawo.

  • Kredyt na mieszkanie można wziąć tylko w walucie, w której się zarabia. Osoba, która otrzymuje pensję w złotych, nie uzyska już kredytu np. we frankach.

  • Reklamy kredytów muszą udzielać wszystkich istotnych informacji, takich jak np. wysokość i sposób obliczania stopy procentowej w sposób widoczny, jednoznaczny, zrozumiały, nie mogą wprowadzać klienta w błąd.

  • Zakazano sprzedaży wiązanej, która uzależniała udzielenie kredytu od zakupu przez klienta innego produktu finansowego, np. ubezpieczenia na życie, polisy inwestycyjnej czy lokaty.

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w niedzielę, 23 lipca

  • Tzw. antykoncepcja awaryjna, czyli tabletki EllaOne, będzie dostępna tylko na receptę. Wcześniej tabletki mógł kupić każdy, kto ukończył 15 lat.

  • Pacjenci, którzy używają leków nierefundowanych i nie mają innej możliwości leczenia, mogą wystąpić o refundację. Decyzje w indywidualnych sprawach podejmie minister zdrowia.

  • Szpitale muszą obowiązkowo i bezpłatnie przekazywać Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dane o kosztach leczenia pacjentów. Wcześniej nie było takiego obowiązku i niewiele szpitali dzieliło się danymi, mimo że AOTMiT za nie płaciła. Według danych Rzeczpospolitej tylko 8 proc. szpitali podało w 2015 r. koszty świadczeń dla noworodków.

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

Zobacz najnowsze