Nowe prawa w tym tygodniu (18 - 24 czerwca 2018 r.)

Zmiany w przepisach dotyczących płatności bankowych i Centralny Port Komunikacyjny.

#weszło w środę, 20 czerwca

 • Katalog usług płatniczych uzupełniono o dwa nowe typy: dostęp do informacji o rachunku oraz inicjowanie transakcji płatniczej w imieniu klienta. Na podstawie tych przepisów ma działać np. pośrednik w transakcjach internetowych PayU.

 • Ograniczono odpowiedzialność płatnika w sytuacji, gdy ktoś wykona jego kartą transakcję, na którą nie wyraził zgody. Bank zwróci mu całą kwotę pomniejszoną o 50 euro a nie, jak wcześniej, 150 euro.

 • Dostawca usług płatniczych ma 15 dni (zamiast 30) na rozpatrzenie reklamacji. Po tym terminie skarga automatycznie zostaje rozpatrzona zgodnie z żądaniem klienta.

 • Wprowadzono możliwość zarejestrowania działalności jako tzw. mała instytucja płatnicza. Jest to status dla przedsiębiorstw, które np. prowadzą rachunki płatnicze czy wydają karty na niewielką skalę (maks. obrót to 1,5 mln euro miesięcznie). Możliwość ta kierowana jest np. do start-upów.

 • Ustawa dostosowuje polskie przepisy do unijnej dyrektywy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#weszło w czwartek, 21 czerwca

 • Powstanie nowe lotnisko – Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Inwestycja ma zostać zrealizowana do 2027 r. Miejsce budowy lotniska określi rząd w rozporządzeniu (typowana jest gmina Baranów, w której odbyło się już referendum w tej sprawie, mieszkańcy zagłosowali przeciwko budowie).

 • Utworzono stanowisko pełnomocnika ds. CPK. Powołuje go premier spośród sekretarzy i podsekretarzy stanu w ministerstwie transportu. Pełnomocnik zajmie się m.in. przygotowaniem programu zawierającego budżet i harmonogram realizacji inwestycji.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Głosowanie

 • Minister inwestycji i rozwoju przejął nadzór nad sprawami związanymi z infrastrukturą informacji przestrzennej (dane przestrzenne np. plany zagospodarowania przestrzennego, ewidencja gruntów i budynków).

 • Za tworzenie geoportalu (zawierającego m.in. mapy topograficzne i rejestr granic) odpowiada Główny Geodeta Kraju.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 22 czerwca

 • Jeżeli kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o 50 km/h, działając w sytuacji niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia (np. wioząc kogoś do szpitala), nie grozi mu zatrzymanie prawa jazdy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 23 czerwca

 • Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych oraz samorządy mogą tworzyć instytucje kultury z siedzibą w Polsce we współpracy z instytucjami działającymi za granicą przez umowy o współprowadzeniu placówki. Dzięki temu z budżetu państwa można pokrywać np. koszty administrowania budynkiem oraz koszty wynagrodzeń pracowników zagranicznych instytucji. Wcześniej pomoc dostępna była w formie grantów na konkretne programy lub np. konserwację dzieł.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Głosowanie