Nowe prawa w tym tygodniu (18 - 24 grudnia 2017 r.)

Jaki nowy instytut zajmie się osobami zasłużonymi? Na jakiej podstawie można ubiegać się o Kartę Polaka?

#wchodzi we wtorek, 19 grudnia

  • W sytuacji zmiany granic gmin akty prawa miejscowego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego obowiązują do momentu uchwalenia nowych (max. 3 lat). Dotychczas taki obowiązek obejmował tylko sytuację, gdy dwie gminy łączą się i powstaje nowa jednostka.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

#wchodzi w środę, 20 grudnia

  • Nowa instytucja, Instytut Solidarności i Męstwa, ma zająć się upamiętnianiem osób zasłużonych dla Polski, które „pielęgnowały pamięć lub niosły pomoc osobom narodowości polskiej lub obywatelom polskim innych narodowości będącymi ofiarami zbrodni sowieckich, nazistowskich zbrodni niemieckich, zbrodni z pobudek nacjonalistycznych lub innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych” między 8 listopada 1917 r. a 31 lipca 1990 r.

  • Instytut będzie m.in. prowadzić badania naukowe, gromadzić materiały, organizować konferencje i wydawać publikacje.

  • Dyrektora Instytutu oraz Radę Pamięci, organ opiniodawczo-doradczy dyrektora, powołuje minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Instytucie Solidarności i Odwagi

#wchodzi w sobotę, 23 grudnia

  • Wzrosła pomoc finansowa na zakup lub wynajem mieszkania dla repatriantów, czyli osób o polskim pochodzeniu przesiedlonych przez władze ZSRR do byłych republik radzieckich (np. Gruzja, Kazachstan) lub ich potomków. Repatrianci dostaną 25 tys. zł na osobę, czyli małżeństwu repatriantów będzie przysługiwać łącznie 50 tys. zł.

  • Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą przez min. 3 lata działać w organizacji polonijnej albo udowodnić, że są narodowości polskiej lub że ich przodkowie (jedno z rodziców, jedno z dziadków lub dwoje pradziadków) byli narodowości polskiej. Wcześniej wystarczyło wykazać, że przodkowie mieli polskie obywatelstwo.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach

Zobacz najnowsze