Nowe prawa w tym tygodniu (19 - 25 listopada 2018 r.)

Nowe rozwiązania dotyczące zarządzania firmą po śmierci właściciela, nowe święto państwowe i zmiana stawki podatku dla firm.

#częściowo weszło we wtorek, 20 listopada

  • Podatnicy, którzy utworzyli przedsiębiorstwa między 20 listopada 2018 r. a 1 stycznia 2019 r., dokonali podziału przedsiębiorstwa lub przenieśli swoje przedsiębiorstwo do innego podmiotu, stosują w przyszłym roku podatkowym stawki podatku o wysokości 19 proc. i 15 proc. (druga stawka obowiązuje tzw. małych podatników i nowe przedsiębiorstwa).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#weszło we wtorek, 20 listopada

  • 19 października ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Kapłanów Niezłomnych

Głosowanie

#weszło w niedzielę, 25 listopada

  • W przypadku śmierci właściciela firmy jednoosobowej, jej prowadzeniem - do momentu zakończenia postępowania spadkowego - zajmie się zarządca sukcesyjny. Dzięki temu nie wygasną dane firmy (NIP i REGON) oraz wszystkie umowy i dokumenty np. umowy o pracę, zezwolenia, koncesje itp.

  • Zarząd może być ustanowiony przez samego przedsiębiorcę za życia, przez małżonka przedsiębiorcy, mającego udział w przedsiębiorstwie, lub przez spadkobierców.

  • Zarząd może być ustanowiony na 2 lata, w wyjątkowych sytuacjach sąd może wydłużyć ten okres do 5 lat. Zarząd wygasa w momencie podziału spadku.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

 

Głosowanie