Nowe prawa w tym tygodniu (2 - 8 lipca 2018 r.)

Nowe przepisy dotyczące inspektorów transportu.

#częściowo weszło w środę, 4 lipca

  • Osoby ukarane nieuiszczenie opłaty elektronicznej (np. za wjazd na autostradę bez opłaty) wpłacają karę na rachunek bankowy Głównego Inspektora Transportu Drogowego w ciągu 21 dni od decyzji o nałożeniu kary.

  • Inspektorzy drogowi pracują w systemie zmianowym. Czas jednej zmiany inspektora nie może przekraczać 8 godzin na dobę. W szczególnych przypadkach zmiany mogą trwać po 12 godzin na dobę (np. kontrola, której nie można przerwać). Za nadgodziny inspektor może otrzymać dodatkowy czas wolny od pracy albo dodatek do pensji w wysokości 50 proc. wynagrodzenia. Nadgodziny w niedzielę, święto lub w nocy nie mogą zostać narzucone bez zgody pracownika, jeśli zajmuje się dzieckiem do lat 8 lub osobą wymagającą stałej opieki.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Zobacz najnowsze