Nowe prawa w tym tygodniu (23 - 29 października 2017 r.)

Kto będzie przyznawał środki organizacjom pozarządowym? Ile zapłacimy za eksmisję z mieszkania?

#wchodzi we wtorek, 24 października

  • Osoby, którym przedsiębiorstwa górnicze ze względu na swoją złą sytuację finansową odebrały prawo do bezpłatnego węgla (np. emeryci i wdowy po górnikach), mogą ubiegać się o jednorazową wypłatę 10 tys. zł w ramach rekompensaty. Lista przedsiębiorstw, które będą przyjmować wnioski, znajduje się na stronie ministerstwa energii.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

#wchodzi w czwartek, 26 października

  • Zmieniły się organy zarządzające Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”: prezes zastąpił naczelnego dyrektora, a rada nadzorcza – zebranie delegatów i radę pracowniczą. Poprzednią organizację zarządzania w przedsiębiorstwie wprowadziła ustawa z 1987 r.

  • Zmniejszyła się rola pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przed zmianą mieli oni swoich przedstawicieli w dwóch organach, teraz w radzie nadzorczej zasiada tylko jeden przedstawiciel reprezentujący pracowników.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze"

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w piątek, 27 października

  • Dłużnik wezwany do opuszczenia mieszkania przed wykonaniem eksmisji zapłaci komornikowi opłatę wstępną (10 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez prezesa GUS, czyli ok. 400 zł), a resztę ureguluje dopiero po wykonaniu eksmisji. Wcześniej dłużnicy musieli płacić z góry, a komornik mógł w ten sposób pobierać opłatę za czynności, których później nie wykonywał.

  • Jeżeli po otrzymaniu pisma od komornika dłużnik dobrowolnie wyprowadzi się w wyznaczonym terminie, zapłaci mniej (tylko 4 proc. kwoty, czyli ok. 160 zł).

  • Obniżono stawki komorników m.in. za przejęcie od dłużnika rzeczy (np. mebli). Wynosi ona 20 proc. średniego wynagrodzenia (ok. 800 zł) zamiast 50 proc (ok. 2 tys. zł).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w sobotę, 28 października

  • Nowa instytucja Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW) zajmie się rozdzielaniem przeznaczonych dla organizacji pozarządowych środków finansowych (m.in. z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich). Zastąpi w tej roli Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  • Powołano także Komitet ds. Pożytku Publicznego, którego przewodniczący, członek rady ministrów, ma nadzorować pracę Instytutu. Komitet wybierze dyrektora NIW.

  • Opiniowaniem m.in. przygotowanych przez dyrektora planów finansowych i planów działalności zajmie się specjalnie powołana Rada Narodowego Instytutu, w której zasiądą: jedna osoba wybrana przez prezydenta, trzy osoby wybrane przez przewodniczącego komitetu, jedna osoba wybrana przez ministra finansów, jeden przedstawiciel samorządu i pięć osób reprezentujących organizacje pozarządowe, każda z poparciem przynajmniej 20 organizacji.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 

Głosowanie nad ustawą