Nowe prawa w tym tygodniu (24 - 30 lipca 2017 r.)

Jakie zmiany w szkolnym elektronicznym systemie SIO, z jakich nowych obowiązków muszą się wywiązać przedsiębiorcy z branży wydobywczej?

#weszło w poniedziałek, 24 lipca

Elektroniczny system do gromadzenia informacji np.o liczbie uczniów czy wydatkach szkoły (SIO) został w całości przekazany pod zarząd MEN. Teraz szkoły będą przekazywać dane do SIO przez internet za pomocą specjalnej aplikacji. Wcześniej na SIO składała się centralna baza danych, którą zarządzało ministerstwo edukacji narodowej i bazy lokalne, którymi administrowali dyrektorzy szkół.

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#weszło we wtorek, 25 lipca

  • Przedsiębiorcy wydobywający ropę i gaz ziemny z dna morza muszą przesyłać do Komisji Europejskiej sprawozdania z informacjami o instalacjach, incydentach, przeprowadzonych inspekcjach i dochodzeniach oraz wynikach swojej działalności.

  • Nadzorem nad bezpieczeństwem w zakładach zajmą się okręgowe urzędy górnicze.

  • Kierownik ruchu zakładu górniczego musi co 7 dni przekazywać urzędom sprawozdanie z wykonania planu ruchu zakładu, określającego m.in. strukturę organizacyjną czy kwestie zapewnienia bezpieczeństwa.

  • Przedsiębiorca musi w planie ruchu umieścić analizę zagrożeń dla swojego zakładu i co 5 lat dokonywać przeglądu, a wyniki przekazywać do dyrektorów urzędów. Wyniki przeglądów muszą być konsultowane z przedstawicielami pracowników.

  • W przypadku wystąpienia zagrożenia (np. dla pracowników zakładu, dla środowiska) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego może wezwać przedsiębiorstwo do złożenia sprawozdania.

  • Problemy dotyczące bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie można również zgłosić anonimowo do urzędu górniczego lub Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

  • Nowe prawo dostosowuje krajowe przepisy do unijnej dyrektywy.

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Zobacz najnowsze