Nowe prawa w tym tygodniu (24 - 30 września 2018 r.)

Dalsze zmiany dotyczące wdrożenia jednego loginu i hasła dla e-usług.

#częściowo wchodzi w sobotę, 29 września

  • Minister cyfryzacji odpowiada za współpracę z innymi państwami Unii Europejskiej w zakresie umożliwienia logowania się tym samym loginem i hasłem do zagranicznych usług administracyjnych.

  • Do sieci systemów państw UE, czyli tzw. węzła transgranicznego będą przyłączane tylko notyfikowane (czyli sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i zatwierdzone przez kraje UE) systemy logowania (np. polski Profil Zaufany). Za zgłoszenie systemu do notyfikacji odpowiada minister cyfryzacji.

  • Polska jest już w trakcie wdrażania nowego systemu logowania do e-usług na poziomie krajowym (tzw. węzeł krajowy), o czym pisaliśmy już tutaj. Minister cyfryzacji odpowiada za przyłączanie systemów logowania także do tzw. węzła krajowego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

 

Głosowanie

Zobacz najnowsze