Nowe prawa w tym tygodniu (25 - 31 grudnia 2017 r.)

Do jakich informacji zyskali dostęp kontrahenci? Jaki nowy certyfikat muszą posiadać właściciele statków?

#weszło w poniedziałek, 25 grudnia

  • Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być analizy przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową.

  • Kontrahent może uzyskać informacje m.in. o zaległościach w spłacie podatków czy niezłożeniu deklaracji podatkowej przez przedsiębiorcę, z którym planuje zawrzeć umowę. Wcześniej te informacje obejmowała tajemnica skarbowa.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

Głosowanie nad ustawą

#weszło w czwartek, 28 grudnia

  • Armator musi posiadać ubezpieczenie lub inne zabezpieczenie finansowe na wypadek porzucenia (np. niepłacenia pensji określonej w umowie, pozostawienia bez środków i wsparcia), uszkodzenia ciała, choroby albo śmierci marynarza.

  • Ubezpieczyciel wydaje certyfikat potwierdzający ubezpieczenie danego statku.

  • Marynarz może dochodzić przysługujących mu pieniędzy bezpośrednio u ubezpieczyciela.

  • Za brak takiego certyfikatu grozi od 5 do 10 tys. zł kary.

  • Ustawa dostosowuje przepisy do postanowień Konwencji o Pracy na Morzu dot. dokonywania inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statkach oraz dyrektywy unijnej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#częściowo wchodzi w niedzielę, 31 grudnia

  • Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej podpiszą protokoły zdawczo-odbiorcze, które oznaczają, że to minister będzie rozporządzał mieniem o szczególnym znaczeniu transportowym.

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Prawo wodne

 

Głosowanie nad ustawą

Zobacz najnowsze