Nowe prawa w tym tygodniu (3 - 9 lipca 2017 r.)

Do kogo trafią środki na ochronę przeciwpożarową, jakie nowe odznaczenie nada Prezydent?

#weszło we wtorek, 4 lipca

  • Nowe odznaczenie - Krzyż Wschodni - będzie przyznawany osobom innej niż polska narodowości, którzy w latach 1917-1991 nieśli pomoc Polakom na terenie dawnych Kresów Wschodnich i byłego Związku Sowieckiego. Odznaczenie będzie nadawał Prezydent na wniosek ministra spraw zagranicznych. Minister będzie mógł wnioskować z własnej inicjatywy lub z inicjatywy np. stowarzyszeń kombatanckich.

Ścieżka prac nad ustawą o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Głosowanie nad ustawą 

#częściowo weszło we wtorek, 4 lipca

  • Prezydent będzie prowadzić wykaz wniosków o przyznanie Krzyża Wschodniego złożonych przez ministra spraw zagranicznych.

Ścieżka prac nad ustawą o ustanowieniu Krzyża Zachodniego

Głosowanie nad ustawą

#weszło w środę, 5 lipca

  • 10 proc. wpływów z obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, które firmy ubezpieczeniowe przekazują na cele związane z ochroną przeciwpożarową, trafi w całości do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wcześniej środki te były dzielone po połowie między Komendanta PSP a Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych. Wysokość środków pozostanie taka sama. Sposób w jaki Komendant przekaże je OSP określi w drodze rozporządzenia minister spraw wewnętrznych i administracji. Jednostki ochrony przeciwpożarowej będą mogły je przeznaczyć np. na zapewnienie gotowości bojowej czy promowanie bezpieczeństwa pożarowego.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Głosowanie nad ustawą

# częściowo wejdzie w niedzielę, 9 lipca

  • Wprowadzono nową kategorię rzeczoznawców (grupa XXII) ds. ruchu zakładu górniczego (czyli dokumentu, który określa m.in. strukturę zakładu czy kwestie bezpieczeństwa). Będą wydawali opinie na temat metod poszukiwania i wydobywania węglowodorów ze złóż na dnie morza, stosowanych przez przedsiębiorców. Przepis dotyczący rzeczoznawców wchodzi w życie wcześniej niż całość ustawy, ponieważ obecnie nie ma na rynku osób z odpowiednimi uprawnieniami i specjaliści potrzebują czasu, aby je zdobyć. Obowiązek weryfikacji rozwiązań technicznych stosowanych przez przedsiębiorców z branży węglowodorowej, którzy działają na morzu, wynika z dyrektywy unijnej.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektóre inne ustawy 

Zobacz najnowsze