Nowe prawa w tym tygodniu (30 października - 5 listopada 2017 r.)

Gdzie można kupić tzw. medyczną marihuanę? Kto może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego?

#wchodzi w środę, 1 listopada

  • Lekarze dowolnej specjalizacji (oprócz weterynarzy) mogą wypisać pacjentowi receptę na preparat z marihuany. Lek będzie przyrządzany w aptekach przez farmaceutów.

  • Marihuana będzie sprowadzana z zagranicy. Każda firma farmaceutyczna zainteresowana kupnem musi zwrócić się o zgodę do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Pozwolenie na obrót surowcem przez 5 lat wydaje prezes urzędu.  

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Głosowanie nad ustawą

#częściowo wchodzi w środę, 1 listopada

  • Importerzy gazu ziemnego będą podlegać karze pieniężnej, jeśli wykorzystają do własnych celów rezerwy gazu, które mają obowiązek utrzymywać za granicą na wypadek kryzysu energetycznego lub jeśli w odpowiednim terminie nie poinformują prezesa Urzędu Regulacji Energetyki np. o rozpoczęciu działalności gospodarczej polegającej na imporcie gazu do Polski.

  • Obowiązek utrzymywania rezerw gazu za granicą obowiązuje od 1 października 2017 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórymi innymi ustawami

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w piątek, 3 listopada

  • Żeby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego (TK) nie trzeba już spełniać wymagań stawianych sędziom Sądu Najwyższego (10-letni staż jako np. prokurator lub sędzia). Teraz wystarczy spełniać kryteria wymagane od sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli pracować na jakimkolwiek stanowisku związanym z prawem administracyjnym w instytucji państwowej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w sobotę, 4 listopada

  • 12 lipca będziemy obchodzić w Polsce Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Data nawiązuje do pacyfikacji wsi Michniów przez Niemców w 1943 r.

  • Ma to być hołd dla mieszkańców wsi, którzy podczas II wojny światowej pomagali osobom ukrywającym się przed okupantem, walczyli w oddziałach partyzanckich, dostarczali żywność dla mieszkańców miast i żołnierzy oraz byli ofiarami rozstrzeliwań, wysiedleń, przymusowych robót czy wywózek do obozów koncentracyjnych i łagrów.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

 

Głosowanie nad ustawą