Nowe prawa w tym tygodniu (4 - 10 czerwca 2018 r.)

Zmiany w przepisach drogowych oraz dłuższy zasiłek opiekuńczy.

#częściowo weszło w poniedziałek, 4 czerwca

 • Osoby, które zdadzą egzamin na prawo jazdy po 4 czerwca będą objęte dwuletnim okresem próbnym.

 • Między czwartym a ósmym miesiącem po uzyskania prawa jazda, kierowca musi obowiązkowo odbyć kurs i płatne praktyczne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 • Przez osiem miesięcy ma obowiązek jeździć z naklejonym zielonym listkiem.

Przed upływem ośmiu miesięcy od otrzymania prawa jazdy, kierowców obowiązują bardziej restrykcyjne ograniczenia prędkości:

 • 50 km/h na obszarze zabudowanym,

 • 80 km/h poza obszarem zabudowanym

 • oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

W tym czasie nie mogą również pracować jako zawodowi kierowcy.

 • Za dwa wykroczenia ukarane mandatem lub wyrokiem sądu starosta przedłuża okres próbny kierowcy o kolejne dwa lata.

 • Okres próbny obowiązuje także piratów drogowych, którym odebrano prawo jazdy po ponownym przekroczeniu 24 punktów karnych.

 • Powyższe przepisy zaczną być stosowane, gdy minister cyfryzacji wyda odpowiedni komunikat.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o kierujących pojazdami

 • Jeśli kierowca będzie przewoził zbyt wielu pasażerów na raz lub przekroczy prędkość o więcej niż 50 km/h, administrator danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców przekaże staroście informacje konieczne do zatrzymania prawa jazdy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Minister spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrami cyfryzacji, transportu i sprawiedliwości określi w rozporządzeniu sposób punktowania i liczbę punktów karnych za naruszenie przepisów drogowych.

 • Minister cyfryzacji wyznaczy tryb przekazywania staroście informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

 • Zmienią się nazwy w związku z powołaniem w zeszłym roku Krajowej Administracji Skarbowej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Głosowanie

#weszło w poniedziałek, 4 czerwca

 • Obywatele nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC podczas kontroli ruchu drogowego. Policja skorzysta z wirtualnego dostępu przez system 2.0. Przepisy zaczną być stosowane po wydaniu przez ministra cyfryzacji odpowiedniego komunikatu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo weszło w środę, 6 czerwca

 • Minister transportu w porozumieniu z ministrem cyfryzacji wyda rozporządzenie, w którym określi terminy (od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r.) wymiany praw jazdy wydanych przed 18 stycznia 2013 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#weszło w środę, 6 czerwca

 • Osoby niepełnosprawne mają prawo do dłuższej terapii zajęciowej.

 • Jeśli ich dziecko zachoruje, rodzice niepełnosprawnych między 14., a 18. rokiem życia mają prawo do zasiłku opiekuńczego przez 30 dni, a nie jak do tej pory tylko do 14.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo weszło w czwartek, 7 czerwca

 • Urzędnicy zajmujący się infrastrukturą przestrzenną (np. plany zagospodarowania, ewidencje budynków) będą teraz podlegać ministrowi inwestycji i rozwoju w związku z przejęciem zadań od ministra cyfryzacji.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Głosowanie

#weszło w czwartek, 7 czerwca

 • Maksymalny czas oczekiwania na przystąpienie do pracowniczego programu emerytalnego wynosi trzy lata.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 9 czerwca

 • Okres, po którym wygasa przymusowa hipoteka nałożona na nieruchomości dłużnika, wydłużono z jednego do dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądowego.

 • Ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października 2016 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Głosowanie