Nowe prawa w tym tygodniu (5 - 11 lutego 2018 r.)

Jakie nowe uprawnienia i obowiązki zyskały polskie sądy i prokuratura na mocy unijnej dyrektywy?

#wchodzi w czwartek, 8 lutego

  • Sąd, prokuratora lub inny organ prowadzący dochodzenie (np. policja) za zgodą prokuratora mogą wystąpić z wnioskiem do innego państwa Unii Europejskiej o przesłuchanie świadka, przebywającego na terenie tego państwa, przeszukanie go, przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych, przekazywanie informacji o rachunkach i transakcjach bankowych, nadzorowanie przesyłek.

  • Sąd lub prokurator mają 30 dni na podjęcie decyzji o wykonaniu wniosku. Wniosek mogą odrzucić, np. w sytuacji gdy zagraża to bezpieczeństwu narodowemu czy narusza prawa człowieka i obywatela.

  • Na przeprowadzenie czynności odpowiednie służby mają 90 dni od wydania decyzji.

  • Przepisy zostały wprowadzone do polskiego prawa na mocy dyrektywy unijnej o tzw. europejskim nakazie dochodzeniowym (END).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

 

Głosowanie

Zobacz najnowsze