Nowe prawa w tym tygodniu (5 - 11 marca 2018 r.)

W jaki sposób gminy będą mogły ograniczać sprzedaż alkoholu?

#wchodzi w piątek, 9 marca

Rady gmin mogą ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu nie tylko w obrębie całej gminy, ale także:

  • ze względu na rodzaj sprzedawanego alkoholu (do 4,5 proc., od 4,5 do 18 proc. oraz powyżej 18 proc. zawartości alkoholu);

  • na konkretnym obszarze gminy, czyli np. dla dzielnicy miasta.

Rady mogą zakazać sprzedaży alkoholu w nocy.

Wprowadzono zakaz spożywania alkoholu we wszystkich miejscach publicznych (dotychczas zakaz obejmował konkretne miejsca np. ulice, parki). Gmina może wyznaczyć miejsca, gdzie będzie to dozwolone.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Zobacz najnowsze